Verdien av urørt natur

Seminar Verdi av urørt natur, april 2017, Bergen.
Seminar Verdi av urørt natur, april 2017, Bergen. Foto: André Marton Pedersen

Høy temperatur, spisse innlegg og kraftfulle analyser. Et historisk seminar om verdien av urørt natur forente friluftlivsorganisasjonene og reiselivet i et felles budskap.

Det summer i den stappfulle konferansesalen på Terminus i Bergen sentrum. Enda flere stoler settes inn. Årets seminar om verdien av urørt natur er fullbooket. Blant de rundt 100 fremmøtte er politikere, økonomer, direktører, reiselivsoperatører, naturvernere og flere til. Interessen rundt bærekraftig turisme er stor.

Målet med seminaret var å samle frivluftsliv- og naturvernorganisasjoner og reiselivet til en felles budskap når det gjelder verdien av urørt natur.

Arrangørene av seminaret Verdi av urørt natur var Bergen og Hordaland Turlag, Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet Hordaland, De historiske, Fjord Norway og NCE Tourism.
Natur er en vesentlig del av norsk reiseliv og er viktig for turistbesøk i Norge. Solveig Brekke Fjeldheim, avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet
Stor interesse for seminaret om verdien av urørt natur.
Stor interesse for seminaret om verdien av urørt natur. Foto: André Marton Pedersen

Historisk seminar

– Dette var et unikt seminar, oppsummerer daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven. – Det er første gang reiselivsnæringen og natur- og friluftlivsorganisasjoner går sammen og lager et felles seminar. Det er historisk. Vi hadde en fin gjennomgang av reiselivsmeldingen. Det er positivt vi endelig får en melding etter 17 år. Videre er det bra vi har fått på plass nasjonal turstiordning, og vi forventer at den skal videreføres og at det blir lagt ned midler til å uvikle fellesgodeløsninger. Et viktig tiltak der er flere turisthytter og at staten bidrar med midler til det. Da tenker jeg f.eks på Trolltunga og Kjerag. Det vil være en viktig del av destinasjonsutviklingen, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.

– Er det noe annet du vil trekke frem fra seminaret?

– Fra debatten merket vi oss at høyre fra Hordaland vil gå gjennom Øystesesaken på nytt og ifølge stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) vipper det i dag mot ingen utbygging av vassdraget, forteller Ødven, som selv holdt innlegg på seminaret om viktigheten av å kunne ferdes i urørt natur.

Vi ønsker å utvikle en offentlig metodikk for å fastsette verdien av urørt natur. I dag blir den verdien satt til 0. Slik kan det ikke fortsette. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag
Helene Ødven holder innlegg.
Helene Ødven holder innlegg. Foto: André Marton Pedersen

Felles budskap

– Hvorfor er dette seminaret viktig?

– Både vi friluftslivs- og naturvernorganisasjoner og reiselivet har mange felles interesser. Derfor er det viktig at samler oss om et felles budskap når det gjelder verdien av urørt natur. Felles for oss er at vi ønsker å utvikle en offentlig metodikk for å fastsette verdien av urørt natur. I dag blir den verdien satt til 0. Slik kan det ikke fortsette når natur og utmark er kjernen i det norske reiselivsproduktet, forteller Ødven.

Naturkjennskap avler naturvennskap. Torill Hunnålvatn, daglig leder i Voss Utferdslag

Stortingmelding om urørt natur

– Vi er glad for at næringskomiteen ved saksordfører Pål Farstad (V) vil legge opp til, med støtte fra Høyre, en egen melding om natur. Dette fordi forvaltningen av naturen må sees i en sammenheng med energiutbygging, landbruk og naturen som verdiskaper, forklarer Ødven.

– Hva oppfordrer du politikerne til?

– Vi har et klart ønske om at Stortinget skal be regjeringen lage en stortingsmelding om urørt natur.

Vi må ikke drepe naturen, for da har vi ikke et produkt å selge i fremtiden. Direktør, Virke Reiseliv

Vassdragene våre

Synnøve Kvamme, styremedlem i Naturvernforbundet, snakket om fossene og naturen vår. Om hvordan 2/3 av de største vassdraggene er regulerte. 7 av de 10 høyeste fossene i Norge er bygget ut. Hun var svært kritisk til hvordan kraftselskapene sine konsulenter fant påfallende færre rødlistearter enn andre miljøkonsulenter. I Øystesevassdraget for eksempel hadde kraftselskapene sine innleide konsulenter ifølge Kvamme kun funnet 3 av 14 rødlistearter.

Hun etterlyste også  fokus på miljømessig bærekraft.

– 70% av klimagassutslippene fra turister kommer fra transporten. Hvordan få bukt med dette problemet? spurte hun.

I år 1900 var ca 50% av Norge villmarkspreget, det vil si natur som ligger minst 5 km fra tyngre, tekniske inngrep. I dag utgjør villmarkspreget natur i Norge kun ca 11%. 
Naturinngrep er den største grunnen til tap av biologisk mangfold, som er et like alvorlig miljøproblem som global oppvarming. Synnøve Kvamme, sentral styremedlem i Naturvernforbundet
Fullsatt sal under seminar om verdi av urørt natur.
Fullsatt sal under seminar om verdi av urørt natur. Foto: André Marton Pedersen

Stor turistøkning i fremtiden

Kristian B. Jørgensen, administrerende direktør i Fjord Norge, holdt et flammende innlegg om hva vi kan forvente oss av turisme i fremtiden. Økningen kommer til å bli enorm, fremholdt han. Kina, Brasil, India har sammen over 150 millioner potensielle turister til Norge. Jørgensen savnet en masterplantenkning innen utviklingen av reiselivet.

– Hva skal vi utvikle og hva skal vi beskytte? spurte han salen.

Forvaltning fremfor vekst må prioriteres før det er for sent. Arild Moldtad, rådgiver internasjonalt reiseliv

Arild Moldstad, rådgiver internasjonalt reiseliv, sa turismen er ved et veiskille og at destinasjonene nå begynner å lide under presset av turismen.

– Vi må passe på hva som er i ferd med å skje, sa Moldstad. – Forvaltning fremfor vekst må prioriteres før det er for sent.

Det er blitt utrolig trendy å gå på tur i naturen. Jens Frølich Holte, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet
Seminar om Verdi av urørt natur.
Seminar om Verdi av urørt natur. Foto: André Marton Pedersen
 Vi har fått styrket samarbeidet mellom reiselivsnæringen og oss frivillige organisasjoner, og vi ser frem til et fruktbart samarbeid i tiden som kommer. Helene Ødven, Bergen og Hordaland Turlag
Programmet.
Programmet. Foto: André Marton Pedersen

Annonse