oppdagelsesferd i Fusa

Foto: Trude Iversen

Koselig skitur i Fusa, Holdhus, i familievennlig terreng

Etappe: Sjølvskotkleiva-Holdhusstølen-Øykjafjellet-Holdhusstølen-Sjølvskotkleiva

Stigning:  0-170 moh

Varighet:  ca. 4 timer (uten pauser)

Lengde:  ca. 6 km

Gradering:  Enkel

Parkering:  Parkeringsplass ved lysløype i Sjølvskotkleiva (tar av fra Holdhus). 

Turen starter i lysløypen mot Ottanosa.  Etter ca. 100 m tar vi av på snødekt skogsvei, over en bro der det også er stikryss til Ottanosa på sommerføre.  Skogsveien fortsetter inn til noen gamle støler.  Herfra er det ingen merket rute eller skogsveier, så her er det fritt fram å finne den beste veien.  Terrenget er lett, og turen er perfekt for barn.  Terrenget er kupert med mye vegetasjon og  vi må passere endel åpne elver. Vi fortsetter opp på Øykjafjellet hvoretter vi får en fin nedkjøring til Kvanndalselva.  Vi følger Holdhustjønna og Kvanndalsevla et stykke før vi igjen er inne på ruten som går inn til stølene.

Foto: Trude Iversen

Skrevet av Trude Iversen 25. desember 2017