Bli turleder

Turlederkurs
Turlederkurs Foto: Bergen og Hordaland Turlag

Har du vært mye på tur og ønsker å ta med andre ut? Fungerer du godt i ei gruppe med ulike mennesker og kan ta beslutninger på vegne av andre? Har du lyst til å være turleder på DNTs fellesturer? Da er DNTs turlederutdanning noe for deg!

Turlederstigen fra nærmiljøturer til vinterturer i høyfjellet
Hvis du har lyst til å bli turleder på våre turer, så må du ta våre turlederkurs og stille opp på dugnad som turleder. Det første kurset er et ambassadørkurs der du blir kjent med DNT som organisasjon og våre ulike turtilbud som kan være aktuelle for deg å engasjere deg i. Neste steg er Grunnleggende Turlederkurs, deretter sommerturlederkurs og til sist, vinterturlederkurs. Les mer om DNT sin turlederutdanning. Nedenfor er en oversikt over våre turlederkurs og hvordan du melder deg på. 

Nærturleder padling
Det er stor interesse for padling, og nå har vi laget et eget kurs og retningslinjer for turledere som ønsker å lede padleturer i nærmiljøet i regi av Bergen og Hordaland Turlag. Vi stiller krav om at nærturledere i padling skal ha godkjent NPF grunnkurs hav, samt har gjennomført og bestått kurset nærturlederkurs i padling. Nærturlederkurs i padling vil bli satt opp to ganger i året over 4 ettermiddag/ 2 helgedager. Det må også stilles krav til deltakere på turer som ledes av Nærturledere i padling. Les mer om retningslinjene for padleturer i nærmiljøet her. 

Har du spørsmål om turlederkurs send e-post til: birgithe.roald@dnt.no

Annonse