DNT Tilrettelagt

Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelse

​​​​​​​DNT Tilrettelagt  jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer turer og aktiviteter og jobber for at flere av våre hytter skal være mer tilgjengelige.

Aktiviteter for deg med en fysisk funksjonsnedsettelse - dagsaktiviteter, dagsturer og overnattingsturer.

Friluftskveld én gang i måneden tilrettelagt for personer med utviklingshemming og deres venner, familie og støtteapparat

Nordvikgården, Utsira
Nordvikgården, Utsira Foto: Helge Kvale

DNT arbeider med å gjøre flere av hyttene lettere tilgjengelig, og forbedre informasjon om tilgjengelighet. Se brosjyre.

Arctivity 2017
Arctivity 2017 Foto: Inger Sjöberg

Passer friluftsliv for meg? Klarer jeg det, og klarer DNT å ivareta meg? Hva med ledsager, får jeg ha med det? Svarene er ja. 

Tur over Hardangervidda med Hodr, idrettslag for blinde og svaksynte
Tur over Hardangervidda med Hodr, idrettslag for blinde og svaksynte Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Store deler av Hardangervidda og Huldreheimen egner seg for svaksynte eller blinde med ledsager. Vi har laget turtips for deg som er synshemmet.

Turvei til Fløyen
Turvei til Fløyen

Her finner du tips til nærturer du kan ta på egenhånd i Bergen og omegn.

Klart det går opp Stoltzen!
Klart det går opp Stoltzen! Foto: Cathrin Sperre

Her er noen av DNT's tilrettelagte turgrupper. Selv om gruppene er lokalt drevet, er tilbudene åpne for folk fra hele landet. 

Takk til Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, SR-bank og GC Rieber- Fondende for økonomisk støtte som gjør vår satsing på DNT Tilrettelagt mulig.