DNT Tilrettelagt

DNT tilrettelagt  jobber for å gjøre friluftslivet mer tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer turer og aktiviteter og jobber for at flere av våre hytter skal være mer tilgjengelige. Vi ønsker også å gjøre flere av våre eksisterende arrangement og aktiviteter tilgjengelig for flest mulig.

Finn inspirasjon på turportalen UT.no til turer du kan gjennomføre på egenhånd. Man kan blant annet filtrere på turer tilgjengelig med rullestol.

Noen av DNTs hytter har detaljer som gjør det lettere å vurdere i hvilken grad hytten er tilgjengelig for deg. Vi jobber for at enda flere kan brukes av flest mulig.

Følg siden "DNT tilrettelagt i Bergen og Hordaland Turlag" for løpende informasjon om vårt tilrettelagte tilbud.


Samlet turkalender over tilrettelagte aktiviteter i Bergen og Hordaland Turlag

Ønsker du deg et tilrettelagt friluftstilbud der du bor? Ta kontakt med lokallaget i ditt nærmiljø eller med prosjektansvarlig for DNT tilrettelagt i Bergen og Hordaland Turlag, Sigrid Kvåle Myksvoll.


Takk til Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune og Miljødirektoratet for økonomisk støtte som gjør satsningen på DNT tilrettelagt mulig.