DNT Tilrettelagt

Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelse

​​​​​​​DNT tilrettelagt jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer turer og aktiviteter og jobber for at flere av våre hytter skal være mer tilgjengelige.

Egenorganiserte turer

Ønsker du inspirasjon til turer du kan gjennomføre på egenhånd? 


Se mer informasjon om dette her

Tilgjengelige hytter

Noen av DNTs hytter er tilrettelagt slik at de er tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Vi jobber for at enda flere kan brukes av flest mulig.

Om DNTs tilrettelagte hytter


Facebook

På Facebook finner du siden "DNT tilrettelagt i Bergen og Hordaland Turlag". Følg denne og få fortløpende informasjon om Turlaget sitt tilrettelagte turtilbud.

Lokale tilbud i Norge

Over 20 lokale DNT tilrettelagt tilbud fra Trondheim i nord til Kristiansand i sør, og vi vokser stadig!

Se samlet oversikt over tilbud i landet 


Frivillighet

Uten frivillige hadde ikke DNT tilrettelagt eksistert. 


Her finner du nyttig informasjon til deg som ønsker å vite mer


Kontakt

Har du spørsmål til DNT tilrettelagt i Bergen og Hordaland Turlag?

Kontakt prosjektansvarlig Sigrid Kvåle Myksvoll: sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no 


Takk til Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og Miljødirektoratet for økonomisk støtte som gjør vår satsing på DNT tilrettelagt mulig.