DNT Tilrettelagt

DNT tilrettelagt  jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer turer og aktiviteter og jobber for at flere av våre hytter skal være mer tilgjengelige. Vi ønsker også å gjøre flere av DNTs eksisterende arrangement og aktiviteter tilgjengelig for flest mulig.

Finn inspirasjon på turportalen UT.no til turer du kan gjennomføre på egenhånd. Man kan blant annet filtrere på turer tilgjengelig med rullestol.

Noen av DNTs hytter er tilrettelagt slik at de er tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Vi jobber for at enda flere kan brukes av flest mulig.


Følg siden "DNT tilrettelagt i Bergen og Hordaland Turlag" for løpende informasjon om vårt tilrettelagte tilbud.

Kontakt prosjektansvarlig Sigrid Kvåle Myksvoll dersom du har spørsmål til DNT tilrettelagt i Bergen og Hordaland Turlag. 

Takk til Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune og Miljødirektoratet for økonomisk støtte som gjør satsningen på DNT tilrettelagt mulig.