DNT Tilrettelagt

​​​​​​​DNT tilrettelagt jobber for å gjøre friluftslivet mer tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser. Vi arrangerer turer og aktiviteter som er særlig tilrettelagt basert på ulike behov. Vi informerer om andre tilgjengelige turer og aktiviteter vi arrangerer eller som man kan gjennomføre på egenhånd. Vi jobber også for at flere av våre hytter skal være mer tilgjengelige. 

Finn inspirasjon til turer du kan gjennomføre på egenhånd.

Noen av DNTs hytter er tilrettelagt slik at de er tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Vi jobber for at enda flere kan brukes av flest mulig.


Følg siden "DNT tilrettelagt i Bergen og Hordaland Turlag" og få fortløpende informasjon om vårt tilrettelagte tilbud.

Kontakt prosjektansvarlig Sigrid Kvåle Myksvoll dersom du har spørsmål til DNT tilrettelagt i Bergen og Hordaland Turlag. 

Takk til Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune og Miljødirektoratet for økonomisk støtte som gjør vår satsing på DNT tilrettelagt mulig.