HARDANGERVIDDA VEST FØREMELDING

Generelt

Mandag 17.2: Mette Benserud 15. februar. "kvistet fra Dyranut og i retning Sandhaug. Vi tok av mot Hadlaskard og fortsatte på tipp topp føre, skare men uten gjennomtråkk. Etter Hedlo slo forholdene om til våt snø, sank ned 10-15 cm, klabber og delvis åpne elver. Skuterspor fra Viveli til Hjølmo. Kunne stå på ski helt ned til Øvre Eidsfjord med slaps siste par 100 høydemeterne."

Sommerbroer.

Stavali på FB.

Webkamera Dyranut.


Annonse