korte fakta om turlaget

Her er noen korte fakta om Bergen og Hordaland Turlag.

Vi er vestlandets største frivillige organisasjon.

- 31 212 medlemmer i 2018.
- Vi arrangerte 2 146 turer og kurs i 2018.
- Ca 54 413 turglade personer var med oss på tur i 2018.
- I 2018 ble det lagt ned om lag 98 3590 timer med frivillig arbeid i Turlaget. Det tilsvarer over 56 årsverk.
- Vi har 25 hytter.
- 16 lokallag.
- Vi har utdannet turledere i over 40 år.
- I 2018 utdannet vi mer enn 152 turledere.
- Skålatårnet, kåret til Norges mest originale hytte, eies av oss.
- Turistforeningen for Bergens by og stift ble grunnlagt 17. april 1890. 
- Vi hadde 21 573 overnattinger på hyttene våre i 2018.

- Et medlemskap i Turlaget i 1890 koster 2 kroner.

- Medlemsmagasinet Sti og Varde kommer ut fire ganger i året med et opplag på 18.000 eksemplarer.

- Vi har over 1,3 millioner årlige visninger på nettsiden vår.

- Vi hadde en økning i hyttebesøket på hele 25% fra ifjor.

- Bergen og Hordaland Turlag er en sentral og seriøs aktør innen naturvern. 

- I DNTs turlederregister er det oppført 2522 turledere.

- Vår visjon: «Naturopplevelser for livet!»

- Vårt formål: Vi skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

- Våre verdier utgjør STIEN: Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt og Ekte, Naturvennlig   

- Vi vedlikeholder og merker vår del av DNT-nettverket som utgjør 20.000 km merkede sommerstier og rundt 7000 km kvisteløyper. 

- 7-fjellsturen ble første gang arrangert i 1948. Maks deltakerantall er 8000.

- Solrenningsprisen (Bergen og Hordaland Turlags Frivillighetspris) deles ut av oss en gang i året. 

Annonse