korte fakta om turlaget

Foto: Helge Sunde
Her er noen korte fakta om Bergen og Hordaland Turlag.

- Vi er vestlandets største frivillige organisasjon.

- Ca. 26.000 medlemmer.
- Vi arrangerer over 1000 turer hvert år.
- Nesten 100.000 turglade personer var med oss på tur i fjor.
- I 2014 ble det lagt ned om lag 67.950 timer med frivillig arbeid i Turlaget. Det tilsvarer nesten 39 årsverk.
- Vi har 25 hytter.
- 14 lokallag.
- Det er 18 ansatte i Bergen og Hordaland Turlag.
- Vi har utdannet turledere i over 40 år.
- I fjor utdannet vi mer enn 100 turledere.
- Skålatårnet, kåret til Norges mest originale hytte, eies av oss.
- Turistforeningen for Bergens by og stift ble grunnlagt 17. april 1890. Turlaget er nå 125 år.

- Et medlemskap i Turlaget i 1890 koster 2 kroner.

- Medlemsmagasinet Sti og Varde kommer ut fire ganger i året med et opplag på 18.000 eksemplarer.

- Vi har over 1,3 millioner årlige visninger på nettsiden vår.

- Vi hadde en økning i hyttebesøket på hele 25% fra ifjor.

- Bergen og Hordaland Turlag er en sentral og seriøs aktør innen naturvern. 

- I DNTs turlederregister er det oppført 2522 turledere.

- Vår visjon: «Naturopplevelser for livet!»

- Vårt formål: Vi skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

- Våre verdier utgjør STIEN: Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt og Ekte, Naturvennlig   

- Vi vedlikeholder og merker vår del av DNT-nettverket som utgjør 20.000 km merkede sommerstier og rundt 7000 km kvisteløyper. 

- 7-fjellsturen ble første gang arrangert i 1948. Maks deltakerantall er 8000.

- Solrenningsprisen (Bergen og Hordaland Turlags Frivillighetspris) deles ut av oss en gang i året. 

Annonse