Fornybart friluftsliv

Utsikt over Samnangerfjorden.
Utsikt over Samnangerfjorden. Foto: André Marton Pedersen

Klimaendringene utgjør en trussel mot vår felles natur- og kulturarv. DNT mener det er mulig å forene høy aktivitet med lavere ressursbruk, og har utarbeidet en egen klimaplattform med vekt på fornybart friluftsliv.

Fornybart friluftsliv

Vi arbeider med å utvikle friluftslivet i en retning som reduserer forbruk av energi og naturressurser, og som er basert på fornybare kilder. Vi må tenke litt annerledes og finne nye løsninger på gamle utfordringer.


Det viktigste Bergen og Hordaland Turlag kan bidra med er tiltak i vår egen drift. Hyttene våre er i seg selv et bærekraftig konsept, siden de bruker lite energi og er til felles bruk. Økt standard på hyttene vil i mange tilfeller innebære økt ressursbruk. Vi skal heller ha et tilbud med høy kvalitet; lokal mat, kunnskapsrikt vertskap og trivelig atmosfære.


Vårt arbeid dreier seg i stor grad om å tilrettelegge for turstier, skiløyper, sykkelstier og friluftsaktiviteter. Framover ønsker vi å fokusere på hvordan transporten foregår til utgangspunktet for turen og hjem igjen. Vi arbeider for å endre vår vanlige reisemåte med bil, ved å etablere biluavhengige alternativer som er enkle å bruke for folk flest.


I tillegg ønsker vi å engasjere oss i samfunnsdebatten om hvordan vi bør redusere klimagassutslipp. Vi skal ha meninger om energispørsmål og være en fremtidsrettet friluftslivsorganisasjon, først og fremst ved å synliggjøre alternative handlingsrom.


Ved bygging av nye hytter er det spennende å knytte sammen design og energisparende tiltak. Et godt eksempel er Rabothytta i Nordland, som stod ferdig i 2014. Den nye hytta viser miljøvennlige bygningstekniske tanker i Den Norske Turistforening. Rabothytta bruker solenergi, vindkraft og kortreist gran fra nærmiljøet som byggemateriale.

Kloden er i ferd med å varmes opp. Som landets største friluftslivsorganisasjon er det viktig og nødvendig at vi fremmer et miljø- og klimavennlig friluftsliv. Nicolas J. I. Rodriguez

Annonse