Sider for frivillige

Dette er dine sider som frivillig i Turlaget. Her prøver vi å legge ut alt hva du trenger i ditt frivillige arbeid.

Har du lyst å være frivillig på et av våre arrangement (7-fjellsturen /OPPTUR /Kom deg ut-dagen)? Send mail til oss

Det hadde vært supert om du blir med som frivillig i Turlaget. Dugnadsarbeid er selve ryggraden i DNT.  

Som ein gest og takk for den frivillige innsatsen i Turlaget har styret vedteke ei ordning med frivilligheitsgode.

Dette er turlederens sider. Praktisk informasjon, skjema, utstyrsliste og mye mer.

Kvart år vert det arrangert kurs og samlingar for frivillige i Bergen og Hordaland Turlag.

Her finner du nødvendige skjema og retningslinjer for alt av styrearbeid.

Turlaget har organisert beredskap for ulykker på våre aktiviteter og anlegg.

Heidersteikn​​​​​​​

Bergen og Hordaland Turlag har tre ulike heidersteikn: æresmedlemskap, heidersteikn og Solrenningsprisen.

Har du spørsmål tilknytta ditt frivillige arbeid?


Kontakt organisasjonsleiar Trude Iversen.
Tlf: 55 33 48 50
trude.iversen@dnt.no 

Annonse