GENERELLE VILKÅR 3-, 4- og 7-FJELLSTUREN

Hvem kan være med?
Alle med alminnelig god kondisjon kan være med. Velg 3-, 4-, eller 7-fjellstur iht egen kondisjon og motivasjon.


Påmelding

Påmelding via arrangementets nettside www.7-fjellsturen.no.

Påmeldingen er bindende. Ingen del av påmeldingsavgiften vil bli refundert selv om den påmeldte av ulike årsaker ikke kan delta, f. eks. sykdom eller dersom det er gjort feil ved påmeldingen. Aldergrense for barn er til og med 18 år på arrangementsdato. Bergen og Hordaland Turlag tar forbehold om utsolgt. 

Arrangementet har et digitalt startkort med innsjekk på toppene. Dette krever smarttelefon og nedlasting av appen Trimpoeng. Man kan melde på flere deltagere med samme smarttelefon.


Force majeure / avlysning

Arrangøren kan avlyse arrangementet på kort varsel pga. force majeure eller bestemmelser utenfor arrangørens kontroll. Ved avlyst arrangement vil deltageren få refundert påmelding, ekslusivt et gebyr på 15 NOK per startkortet. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader deltageren har i forbindelse med arrangementet dersom det må avlyses på grunn av force majeure.


Start og rute
Deltageren velger starttidspunkt ved kjøp av startkort og er ansvarlig for å komme til start til angitt tid.

  • Start for 7-fjellsturen er på Gravdal (v/Nutec) mellom kl. 05.30 og 09.00 i faste startpuljer.
  • Start 4-fjellstur er ved Årstad videregående skole mellom kl 07.00 og 09:15 i faste startpuljer. 
  • 3-fjellsturen starter ved Fløienbanens nedre stasjon mellom kl. 8.00 og 09:30. Deltagere kan ta Fløibanen opp, men må kjøpe eget billett til banen.

Skulle det ikke være behov for puljer på selve arrangementsdato (jf. smittevernregler) kan deltagere starte til ønsket tidspunkt mellom kl. 5:30 og 9:00. 

Innsjekking skjer digitalt ved start, på alle topper og ved målgang. Arrangementet bruker appen Trimpoeng. Hele ruten blir tydelig merket.


Transport

Det blir satt opp busser fra Bergen sentrum v/Marken til Gravdal. Vi oppfordrer så mange som mulig å benytte seg av dette tilbudet. Bussene går fra kl. 05.00 til kl. 08.30 (med forbehold). Bussturen er gratis. Det er ikke mulig med påstigning underveis. For kjørende tillates ikke parkering ved hagesenteret i Gravdal sin parkeringsplass eller snuplass for buss samme sted. Biler som sperrer alminnelig ferdsel, kan bli tauet vekk for eiers regning.


Avbrytelser

Det er meget viktig at du gir beskjed dersom du vil avbryte turen. Beskjed gis til en av vaktene i trasèen. Arrangementsvaktene bærer refleksvester med VAKT påført. Arrangøren tar ikke ansvar for deltakere som går ut av løypetraseen.


Tidsbegrensing

  • Det frarådes å starte på stigningen til Ulriken etter kl 16:00.
  • Deltagere kan ikke starte på oppstigningen fra Svartediket senere enn kl 19:00. Baktroppen bestående av Røde Kors og Turlaget vil følge traseen videre og ta ned skilt og merking. 

Arrangør tar ikke ansvar for deltagere som går etter baktroppen.


Bilder

Bergen og Hordaland Turlag benytter seg av retten å publisere bilder og video av deltagere underveis i arrangementet og bruke det i egen kommersiell sammenheng. 


Sikkerhet

Alle deltagere gjennomfører turen på eget ansvar og vi oppfordrer alle til å ta med høvelige klær og utstyr samt enkelt førstehjelpsutstyr som gnagsårplaster, støttebandasje og tape. Røde Kors har sambandsstasjoner på toppene og ved innkomst. De står i kontinuerlig kontakt med de ansvarlige for turen. De er også på plass flere steder i løypen og tar seg av sikkerheten.

Oppsamlingstropp går igjennom løypen til slutt.


Bergen og Hordaland Turlag, 23. november 2021

Annonse