frivillighetsgoder

Torbjørn Sund er en av mange som bruker fritiden sin på dugnadsarbeid for DNT.
Torbjørn Sund er en av mange som bruker fritiden sin på dugnadsarbeid for DNT. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Tusen takk for at du er frivillig for Bergen og Hordaland Turlag! Vi ønsker å gi deg noe tilbake for den frivillige innsatsen du gjør for Turlaget.

FRIVILLIGHETSGODER

Som frivillig får du 30% rabatt* på veiledende pris i Tursenteret i Marken, og 2 gratis overnattinger på våre hytter per år. Du får også dekket dine utgifter når du jobber som frivillig og tilbud om DNT-klær fra Bergans, Devold og Viking til sterkt rabatterte priser. Du kan også delta på egne turer og arrangement bare for frivillige i Turlaget. 

*Gjelder ikke GPS/GPS-produkter og salgsvarer. Rabatt kan ikke være lavere enn innkjøpspris.

For å ha rett på frivilliggoder må du oppfylle minst et av kravene:

·         Vaglt til eit verv av årsmøte eller styre (i Bergen og Hordaland Turlag, lokallagene eller i gruppene).

·         Turledere for minst 5 nærmiljø-, dagsturer eller ein fleirdagers-tur i løpet av året.

·         Hytteverter, engasjert av administrasjonen, for minst 5 dager i løpet av året.

·         Kursinstruktører på minst 5 ikkje-honorerte kurs.

·         ”Andre frivillige som gjør ein særlig innsats i Turlaget” er tenkt å omfatte frivillige som gjør oppdrag etter avtale med styrene eller administrasjonen. Arbeidet må minst svare til 5 dagsverk/oppdrag i løpet av året.


For mer informasjon se Retningslinjer for frivillighetsgoder

Er du kvalifisert for frivilliggoder, registrer deg deg via linken nedanfor innen 1. septmeber. Neste utsending er i midten av septmeber. Dersom du har registrert deg tilegare og ikkje fått tilsendt frivilliggoder innan 10. juli, kan det skuldast at du ikkje har betalt medlemskontingent for i år. Har du rett på fleire kupongar og skal registrere fleire aktivitetar enn dei du alt har registrert, bruk same lenke og kryss av for at du har fått frivilliggoder tidlegare i år. 

Er det spørsmål, ta kontakt med Per Arne Aadland, per.arne.aadland@dnt.no. 

Det er viktig at du holder en oversikt over hvor mange timer du jobber som frivillig hvert år. Det bruker vi i dugnads-statistikken.

Frivillig arbeid 

Kjernen i det frivillige arbeidet er at det er, nettopp, frivillig. I dette ligger at det er ulønnet, og at motivasjonen består i å gjøre en innsats for et meningsfullt formål i et sosialt fellesskap. Ordningen for frivilliggoder skal dekke den enkeltes kostnader og gi oppmuntringer av begrenset økonomisk verdi, ikke tjene som økonomisk kompensasjon for arbeidet.

Har du spørsmål?

Kontakt: Trude Iversen

trude.iversen@dnt.no

Tlf: 917 55 445

Annonse