frivillighetsgoder

Torbjørn Sund er en av mange som bruker fritiden sin på dugnadsarbeid for DNT.
Torbjørn Sund er en av mange som bruker fritiden sin på dugnadsarbeid for DNT. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Tusen takk for at du er frivillig for Bergen og Hordaland Turlag! Vi ønsker å gi deg noe tilbake for den frivillige innsatsen du gjør for Turlaget.

Frivillighetsgoder

Som frivillig får du 30% rabatt* på veiledende pris i Tursenteret i Marken, og 2 gratis overnattinger på våre hytter per år. Du får også dekket dine utgifter når du jobber som frivillig og tilbud om DNT-klær fra Bergans, Devold og Viking til sterkt rabatterte priser. Du kan også delta på egne turer og arrangement bare for frivillige i Turlaget. 

*Gjelder ikke GPS/GPS-produkter og salgsvarer. Rabatt kan ikke være lavere enn innkjøpspris.

Retningslinjer for frivillighetsgoder

Hvis du kommer innunder ordningen for frivillighetsgoder (se retningslinjer over), registrer deg her (frist 20. februar for første utsending, frist 02. mai for andre utsending og 10. august for tredje utsending):

Registrering av frivilliggoder  

Neste bestilling DNT-kolleksjonen 2019 blir november 2018.  

Neste utdeling av hyttekuponger blir august 2018. 

Det er viktig at du holder en oversikt over hvor mange timer du jobber som frivillig hvert år. Det bruker vi i dugnads-statistikken.

Frivillig arbeid 

Kjernen i det frivillige arbeidet er at det er, nettopp, frivillig. I dette ligger at det er ulønnet, og at motivasjonen består i å gjøre en innsats for et meningsfullt formål i et sosialt fellesskap. Ordningen for frivilliggoder skal dekke den enkeltes kostnader og gi oppmuntringer av begrenset økonomisk verdi, ikke tjene som økonomisk kompensasjon for arbeidet.

DUGNADSINNSATSEN I TALL:                                                       84 000 timer                                                                                           48 årsverk                                                                                                 750 turer og aktiviteter                                                                           14 lokallag drevet av frivillige                                                               25 hytter driftet i stor grad på dugnad

Har du spørsmål?

Kontakt André Marton Pedersen

andre.marton.pedersen@dnt.no

Tlf: 95238272

Annonse