frivillighetsgoder

Torbjørn Sund er en av mange som bruker fritiden sin på dugnadsarbeid for DNT.
Torbjørn Sund er en av mange som bruker fritiden sin på dugnadsarbeid for DNT. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Tusen takk for at du er frivillig for Bergen og Hordaland Turlag! Vi ønsker å gi deg noe tilbake for den frivillige innsatsen du gjør for Turlaget.

FRIVILLIGHETSGODER

Som frivillig får du 30% rabatt* på veiledende pris i Tursenteret i Marken, og 2 gratis overnattinger på våre hytter per år. Du får også dekket dine utgifter når du jobber som frivillig og tilbud om DNT-klær fra Bergans, Devold og Viking til sterkt rabatterte priser. Du kan også delta på egne turer og arrangement bare for frivillige i Turlaget. 

*Gjelder ikke GPS/GPS-produkter og salgsvarer. Rabatt kan ikke være lavere enn innkjøpspris.

For å ha rett på frivilliggoder må du oppfylle minst et av kravene:

·         Vaglt til eit verv av årsmøte eller styre (i Bergen og Hordaland Turlag, lokallagene eller i gruppene).

·         Turledere for minst 5 nærmiljø-, dagsturer eller ein fleirdagers-tur i løpet av året.

·         Hytteverter, engasjert av administrasjonen, for minst 5 dager i løpet av året.

·         Kursinstruktører på minst 5 ikkje-honorerte kurs.

·         ”Andre frivillige som gjør ein særlig innsats i Turlaget” er tenkt å omfatte frivillige som gjør oppdrag etter avtale med styrene eller administrasjonen. Arbeidet må minst svare til 5 dagsverk/oppdrag i løpet av året.


For mer informasjon se Retningslinjer for frivillighetsgoder

Me har sendt ut frivilliggoder til alle som har registrert deg for 2021. Dersom du har registrert deg tidlegare og ikkje fått tilsendt frivilliggoder, kan det skuldast at du ikkje har betalt medlemskontingent for i år. Har du rett på fleire kupongar eller har spørsmål, ta kontakt med Per Arne Aadland, per.arne.aadland@dnt.no. 

Det er viktig at du holder en oversikt over hvor mange timer du jobber som frivillig hvert år. Det bruker vi i dugnads-statistikken.

Frivillig arbeid 

Kjernen i det frivillige arbeidet er at det er, nettopp, frivillig. I dette ligger at det er ulønnet, og at motivasjonen består i å gjøre en innsats for et meningsfullt formål i et sosialt fellesskap. Ordningen for frivilliggoder skal dekke den enkeltes kostnader og gi oppmuntringer av begrenset økonomisk verdi, ikke tjene som økonomisk kompensasjon for arbeidet.

Har du spørsmål?

Kontakt: Trude Iversen

trude.iversen@dnt.no

Tlf: 917 55 445

Annonse