frivillighetsgoder

Torbjørn Sund er en av mange som bruker fritiden sin på dugnadsarbeid for DNT.
Torbjørn Sund er en av mange som bruker fritiden sin på dugnadsarbeid for DNT. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Tusen takk for at du er frivillig for Bergen og Hordaland Turlag! Vi ønsker å gi deg noe tilbake for den frivillige innsatsen du gjør for Turlaget.

FRIVILLIGHETSGODER

Som frivillig får du 30% rabatt* på veiledende pris i Tursenteret i Marken, og gratis overnattinger på våre hytter per år. Du får også dekket dine utgifter når du jobber som frivillig og tilbud om DNT-klær fra Bergans, Devold og Viking til sterkt rabatterte priser. Du kan også delta på egne turer og arrangement bare for frivillige i Turlaget. 

*Gjelder ikke GPS/GPS-produkter og salgsvarer. Rabatt kan ikke være lavere enn innkjøpspris.

Det blir nye retningslinjer for frivilliggoder i 2022 og me vil ta i bruk eit nytt frivilligsystem som fleire andre DNT foreiningar alt brukar. Det har dessverre vore problem med koplinga mellom medlemssystem og frivilligsystem så oppstarten har vorte forseinka. Meir informasjon om det nye systemet kjem når det er klart.

Me ynskjer å bruke dette nye frivilligsystemet til å gje frivilliggoder:

  • Registrering i systemet gjev rabatt i Tursenteret (i staden for frivilligkortet)
  • Me legg ut ei lenke inne i frivilligsystemet der de kan bestille gratis overnatting på alle BHT hytter (i staden for hyttekupongane).

Dette vart vedteke på styremøtet i BHT 9. februar, og er eit prøveprosjekt i Frivillighetens år 2022. 

Me håpar at me er klar til å rulle ut frivilligsystemet i løpet av mai. Vedtekter med meir detaljar om frivilliggodene skal også oppdaterast og vert lagt ut pådenne sida.

Om du fekk frivilligkortet og hyttekuponganei 2021 er dei gyldige heilt til 31.10.2022.

Det er viktig at du holder en oversikt over hvor mange timer du jobber som frivillig hvert år. Det bruker vi i dugnads-statistikken.

Frivillig arbeid 

Kjernen i det frivillige arbeidet er at det er, nettopp, frivillig. I dette ligger at det er ulønnet, og at motivasjonen består i å gjøre en innsats for et meningsfullt formål i et sosialt fellesskap. Ordningen for frivilliggoder skal dekke den enkeltes kostnader og gi oppmuntringer av begrenset økonomisk verdi, ikke tjene som økonomisk kompensasjon for arbeidet.

Har du spørsmål?

Kontakt: Trude Iversen

trude.iversen@dnt.no

Tlf: 917 55 445

Annonse