Hund på Turlagets hytter

Foto: Bernt Ståle Kristensen

Her er en oversikt over hvilke av Bergen og Hordaland Turlags hytter som er tilrettelagt med hundebur. Dersom du har noen spørsmål kan du ta kontakt på post@bergen-turlag.no.

Alexander Grieg

Breidablikk

Breidablik (Kvam) 

Fonnabu: 

Gullhorgabu 

Hadlaskard

Hallingskeid

Høgabu 

Kalvedalen 

Norddalen  

Selhamar 

Skålatårnet/Skålabu 

Solrenningen 

Stavali 

Skavlabu

Træet 

Vardadalsbu 

Vatnane 

Vending 

Åsedalen

Det er to hundebur plassert i egen fløy i 1.etg. Hunderommet har egen inngang.

Ikke tilrettelagt for hund.

Tilrettelagt med to hundebur i uthus. 

Sikringshytten tilrettelagt med to hundebur. 

Sikringshytte tilrettelagt med 3 stk. hundebur. 

3-4 hundebur i kjelleren i hovedhytten.

Tilrettelagt med hundebur i vedbod i hovedhytten.

Sikringshytten tilrettelagt med hundebur.

Sikringshytten tilrettelagt med to hundebur.

Sikringshytten tilrettelagt med tre hundebur. 

Sikringshytten tilrettelagt med tre hundebur.

Tilrettelagt med to hundebur under trapp på Skålabu.

Sikringshytten tilrettelagt med to hundebur.

Tilrettelagt med hundebur i steinbu/stølshus. 

Sikringshytten tilrettelagt med tre hundebur.

Tilrettelagt med et hundebur i låven. 

Sikringshytte tilrettelagt med tre hundebur.

Tilrettelagt med en stk. hundebur.

Sikringshytte tilrettelagt med hundebur.

Sikringshytte tilrettelagt med to hundebur.

Husk at ingen hunder skal tas med inn på noen av hyttene annet enn det rommet der det er tilrettelagt for hund. Dette av hensyn til både allergi, hygiene og andres redsel for hund.

Annonse