Hund på Turlagets hytter

Foto: Bernt Ståle Kristensen

Her er en oversikt over hvilke av Bergen og Hordaland Turlags hytter som er tilrettelagt med hundebur. Dersom du har noen spørsmål kan du ta kontakt på post@bergen-turlag.no.

Alexander Grieg

Breidablikk

Breidablik (Kvam) 

Fonnabu: 

Gullhorgabu 

Hadlaskard

Hallingskeid

Høgabu 

Kalvedalen 

Norddalen  

Selhamar 

Skålatårnet/Skålabu 

Solrenningen 

Stavali 

Skavlabu

Træet 

Vardadalsbu 

Vatnane 

Vending 

Åsedalen

Tilrettelagt med hundebur i kjeller. 

Ikke tilrettelagt for hund.

Tilrettelagt med to hundebur i uthus. 

Hund kan ligge i steinbuen.

Sikringshytte tilrettelagt med 3 stk. hundebur. 

3-4 hundebur i kjelleren i hovedhytten.

Tilrettelagt med hundebur i vedbod og vaskerom hovedhytten.

Sikringshytten tilrettelagt med hundebur.

Sikringshytten tilrettelagt med to hundebur.

Sikringshytten tilrettelagt med to hundebur. 

Sikringshytten tilrettelagt med hundebur.

Tilrettelagt med to hundebur under trapp på Skålabu.

Sikringshytten tilrettelagt med hundebur.

Tilrettelagt med hundebur i steinbu/stølshus. 

Sikringshytten tilrettelagt med hundebur.

Ikke tilrettelagt for hund.

Sikringshytte tilrettelagt med hundebur.

Tilrettelagt med hundebur.

Sikringshytte tilrettelagt med hundebur.

Sikringshytte tilrettelagt med to hundebur.

Husk at ingen hunder skal tas med inn på noen av hyttene annet enn det rommet der det er tilrettelagt for hund. Dette av hensyn til både allergi, hygiene og andres redsel for hund.

Annonse