isklatrekurs

Bli med på vårt kurs i isklatring. Her får du lære hvordan du kan klatre på frosne fosser og vannsig om vinteren på en trygg måte. Våre instruktører tar vare på deg, samtidig som de gir deg en grundig opplæring i bruk av utstyr, bevegelsesteknikk og sikkerhet forbundet med isklatring vinterstid.

Mål for isklatrekurset:

  • Gi deltagerne en innføring i topptausikret isklatring i lavlandet.
  • Gjøre deltagerne i stand til å rigge toppankere for isklatring med ulike typer festemidler, vurdere isforhold, og til å ta begrunnede valg med hensyn til hvor det klatres.
  • Gi en grunnleggende innføring i bevegelsesteknikk på fosseis av ulik bratthetsgrad.
  • Gjøre deltakerne i stand til å planlegge, utstyre og ta vare på seg selv under fosseklatring i kaldt vintermiljø.
  • Bevisstgjøre deltakerne på forskjellen mellom å topptaue og å lede på is, samt de ekstra risikomomentene som er forbundet med leding av fosseis.


Annonse