kursstøtte

Denne modellen er bygd opp for å tilby frivillige, turledere og instruktører en mulighet til å ta instruktørkurs innenfor DNT. Ved å tilby støtte til videreutdanning innenfor ulike friluftsliv aktiviteter (skredinstruktør, aktivitetsleder kajakk, klatreinstruktør) håper vi terskelen blir lavere for gjennomføring. Vi håper også at motivasjonen for å bidra med kompetansen tilbake til Bergen og Hordaland Turlag som organisasjon øker. Vi setter ofte betingelser for støtten og forutsetter at du har planer om å fortsette å være en ressursperson for Bergen og Hordaland Turlag i tiden som kommer.

Send inn søknad til Leder Aktivitet, birgithe.roald@dnt.no, når du har funnet et kurs du ønsker å delta på. Søknader vil vurderes og godkjennes fortløpende av administrasjonen i samarbeid med styret.

Søknaden bør inneholde svar på to hovedspørsmål:

Hva er motivasjonen din for å gjennomføre dette kurset?

Hvordan kan du bruke kompetansen du får gjennom kurset i Bergen og Hordaland Turlag?

Link til søknadsskjema (nedlastbart)

Dette er et godt tilbud som vi håper flere av dere benytter dere av. På denne måten kan dere få tatt skredkurs, brekurs, klatrekurs, kajakkurs og eventuelt andre kurs til en redusert pris.

Vi deler inn i tre kurstyper som kan gis støtte:

  • Kurs som gir kompetanse hvor deltaker ved oppnådd instruktørnivå kan motta lønn, dekkes med opptil 100%, gitt at søker forplikter seg til å holde minst 3 relaterte aktiviteter innen de neste 2 år for å fullbyrde refusjon av kurset.
  • Kurs som er sertifiserende, eller trinn på en instruktørstige, men som ikke gir mulighet for lønn i etterkant, dekkes opptil 100%.
  • Kurs som er generelt kompetansehevende, men ikke sertifiserende eller en del av en instruktørstige, dekkes fra 0-100%, ut fra en skjønnsvurdering basert på person, kurstype og eventuelle andre kriterier.

Dersom du er usikker på om ønsket kurs er innenfor rammen av kursstøttemodellen, ta kontakt for avklaring.

Videreutdanning

Bergen og Hordaland Turlag arrangerer både førstehjelpskurs, GPS kurs, kart og kompasskurs og annet for turledere og instruktører som ønsker oppfrisking eller videreutdanning innen aktuelle emner. Disse kursene er rabatterte (ofte Gratis) og tilbys for en rimelig penge til alle frivillige, turledere og instruktører. Kursholdere og turledere som er aktive får også tilbud om å delta på DNT sin UT-danningskonferanse, eller andre relevante kompetansehevende samlinger, eller konferanser. 


Skredøvelse i Myrkdalen. Bilder på oppdrag for Sti og Varde. Redningsmannskapene graver i plog og bytter på å stå fremst når lavinehundene har markert for funn, eller det er gjort treff med søkestang.  Øvelse skredulykke, Myrkdalen, 2015
Skredøvelse i Myrkdalen. Bilder på oppdrag for Sti og Varde. Redningsmannskapene graver i plog og bytter på å stå fremst når lavinehundene har markert for funn, eller det er gjort treff med søkestang. Øvelse skredulykke, Myrkdalen, 2015 Foto: Jon Vaag Eikeland

Annonse