AKTIV TIL 100

Aktiv til 100 er et turtilbud som består av ekstra lette turer med fast oppmøtetid og –sted. Turene går på dagtid. Det legges stor vekt på et sosialt og inkluderende fellesskap. 


Ønsker du å starte opp en rolig turgruppe der du bor? Ta kontakt med Bergen og Hordaland Turlag på e-post eller tlf. 55335810.