NF Metodekurs klatring

Dette kurset er første trinn i utdanningen til klatreinstruktør 1 lavland og klatreinstruktør 1 høyfjell. Kurset gir deg en grundig gjennomgang av metoder for flertaulengders naturlig sikret klatring og kameratredning. Metodekurs klatring er  altså det første kurset du må delta på dersom du ønsker å utdanne deg til klatreinstruktør for å instruere i naturlig sikret klatring. Dette kurset går over fire dager, og klatreklippene på Sotra utenfor Bergen brukes som kursarena. Kurset  gir  en  grundig  gjennomgang  av  metoder  for  flertaulengders  naturlig  sikret  klatring  og kameratredning. Deltakerne forutsettes å beherske vanlige metoder for naturlig sikret klatring og kameratredning  før  de  kommer  på  kurset,  slik  at  kurset  kan konsentreres  om  å  gjennomgå  og drøfte  metoder som  er  egnet i kurssammenheng.  Kurset  er  første  trinn  i  utdanningen  til klatreinstruktør 1 lavland og klatreinstruktør 1 høyfjell. 

Annonse