Nærmiljøtilbud i Bergen For voksne

Fjellturer og gåturer i Byfjellene og fine turområder i Bergen for voksne. Vi går flere turer hver uke. Rolige gåturer og mer krevende fjellturer. 

Til Topps arrangerer turer og aktiviteter med fokus på mangfold, sosial inkludering og turglede. Varierte turer og vanskelighetsgrad. Velkommen til et flerkulturelt turfellesskap! 

DNT fjellsport arrangerer hverdagsturer hver uke, stort sett som joggeturer. Ukentlig klatring blir arrangert mellom mai-oktober, og fjellsportmøter i vinterhalvåret. 

Frilufstilbud med tilrettelagte turer og aktiviteter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Åpent for alle aldre, og ta gjerne med familie og venner. Turer med særlig fokus på et sosialt og inkluderende miljø.

Velkommen til friluftskvelder én gang i måneden ved Tennebekktjørna (Laksevåg). Tilbudet er åpent for alle som vil komme, men særlig tilrettelagt for utviklingshemmede, deres familie, venner og støtteapparat.