Informasjon

Foto: Helge Sunde

Seniorgruppen i Bergen ble opprettet i 1985. Vi arrangerer tre ukentlige turer og har rundt 6000 deltakere med oss på turene hvert år. Vi kan kontaktes på telefon hver tirsdag kl 10-12 på 55 33 58 24 eller senior.bergen@dnt.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TURPROGRAM , hovedturer 2020

 

I tillegg til de ukentlige turene er det planlagt følgende flerdagsturer i 2020:

 • Vintertur til Storefjell høyfjellshotell 22. - 27. mars
 • Vårtur til Herdla med M/S Midthordland 27. mai
 • Sommertur til Kviknes Hotel i Balestrand 24. - 28. august

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Årsmelding for Seniorgruppen Bergen Turlag 34. driftsår 2019


Fra årsmøtet 12.02.2019 (47 deltakere) har styret bestått av/konstituert seg slik:

                                                                                                        Valgperiode

         Leder:          Tor Magnus Lilletvedt                                             2019/2020

         Nestleder:    Solveig Øren Rivenes                                                        2018/2020

Styremedl.:  Hasse Skauge                                                                 2018/2020

Rita Meyer                                                            2018/2020

Jan Mathiesen                                                       2019/2021

Tom Nilsen                                                           2019/2021   

         Varamedl./sekretær: Guro Barkve                                              2019/2020

         Varamedl.:    Berit Hegdal                                                         2019/2020


Styret har hatt 10 møter og arrangert to turledermøter 26/3 og 22/10. Varamedlemmene er innkalt/har møtt til alle styremøter.  Turprogrammet har vært behandlet på hvert møte.  I tillegg kan følgende saker nevnes:

 • Årsmelding, regnskap og budsjett
 • Forslag til kandidater til Hedersknapp
 • Forberedelse til turledermøter
 • Turledere på lette onsdagsturer
 • Oppdatert orienteringsbrev til nye turdeltakere
 • Nytt skadeskjema
 • Regler for hund på tur
 • Planlegging og gjennomføring av flerdagsturer (se nedenfor)


Flerdagsturer

Det har vært arrangert følgende flerdagsturer:

Hovden 31. mars - 05. april 36 deltakere

Hovedturledere: Hasse Skauge og Henning Bødtker


Flora 21. - 23. juni  44 deltakere

Hovedturledere: Tor Magnus Lilletvedt og Frøydis Lilletvedt

Reise tur/retur Florø - Bergen med hurtigbåt. 44 deltakere.  Kinn Hotell.

Fredag: Tur til Brandsøyås. Kåseri om sunnfjordingen v/Fridtjov Urdal

Lørdag: Båt til Bareksten på øya Hovden og tur rundt Hovden. Besøk i privat hage og i bruktbokhandel. Retur med båt fra Hovdevåg.  Kåseri om Kinnaspelet v/Karen Margrethe Stubhaug

         Søndag: Tur rundt Kinn og tilskuere ved Kinnaspelet.


         Stalheim 21. - 25. august 41 deltakere

         Hovedturledere: Rita Meyer og Solveig Øren Rivenes

         To turer hver dag. Kåseri ved Ove Bjørkhaug og omvisning i museet.


         Hallingskeid -Myrdal 04. - 05. september  14 deltakere

       Hovedturledere: Hasse Skauge og Henning Bødtker


         Andalucia 01. - 08. oktober     34 deltakere

Turen var i helhet en tur bestilt og kjøpt hos Tide Reiser. Gjennomført i strålende og           varmt turvær.  En vellykket tur med noen få/mindre merknader til turarrangør.

DNT har vedtatt at organisasjonen ikke skal stå som arrangør av turer til utlandet. Styret har tatt dette opp med BHT.  Det er ønske om å kunne arrangere/kjøpe en tur til varmere strøk annethvert år.  Til tross for negativt svar fra BHT, vil styret

         arbeide videre med saken med sikte på tur høsten 2021.


Styrets turutvalg har bestått av

Jan Mathiesen, Solveig Øren Rivenes, Hasse Skauge og Berit Hegdal.

Utvalget har utarbeidet tre oversikter over turmuligheter i Bergen og omland. I hovedsak er dette fjellturer. Hensikten er å ha et tilbud som har forskjellig vanskelighetsgrad tilpasset hver av turgruppene.  Det er og lagt vekt på at turene skal ha geografisk spredning og variere fra gang til gang.

Mandagsgruppen har de mest krevende turene, og vi har spesifisert 170 turer som det over tid kan velges blant.

Onsdagsgruppen har en blanding av middels og krevende turer.  Her er det hele 220 turer å velge mellom.

Onsdag/lett har lettere og middels krevende turer. I tillegg til Fløyen-området, er det ca. 50 turer å velge blant.

Alle turene gjennomføres med frivillige og dyktige turledere som har gjort seg godt kjent i området.  For turene opplyses stedet for turstart, tidspunkt og aktuell busslinje for startstedet,

Det har vært arrangert 151 dagsturer (tre faste pr. uke).

Ca. 4419 har deltatt på turer og andre arrangementer mot 4140 i 2018.  Det er rapportert syv skader/uhell, lite i forhold til antall deltakere på tur.  34 turledere har vært aktive i 2019.  Det er rekruttert fire nye turledere.


Turlederkurs/førstehjelpskurs

Sikkerhetsansvarlig: Rita Meyer   

Fire deltakere deltok på turlederkurs i regi av BHT i mars (to dager). Seniorgruppen har ikke arrangert førstehjelpskurs i egen regi i 2019. Fire turledere deltok på kurs i regi av BHT (to dager).


Turledermøter

Det har vært arrangert turledermøter 26. mars og 22. oktober med hhv 31 og 26 deltakere.  Sakslisten på disse møtene har bestått av aktuelle saker som har vært til behandling i styret.

 Birgithe Roald, leder for aktivitetsavdelingen og Christian Irgens, vår kontaktperson i styret var til stede på møtet i oktober. Birgithe presenterte nytt «skademeldingskjema» til bruk ved skader på våre turer. Christian Irgens orienterte fra styret i BHT. Begge møtene ble avsluttet med middag på Wesselstuen.


IT-arbeid

Tom Nilsen har vært ansvarlig for it-arbeidet. 

I vårsemesteret ønsket styret følgende forbedringer:

 • Turinformasjonen øverst på vår side (det første man ser).
 • Mer aktuelle bilder.
 • Enklere søketilgang så andre kan finne seniorturene når det søkes etter turer i BHT.
 • Å lage mest mulig enkle arbeidsoppgaver for it-ansvarlig slik at det ikke blir vanskelig å rekruttere fremtidig it-ansvarlig.

 Resultatet av dette arbeidet (foreløpig) er at

 • Turprogrammet legges nå ut direkte slik turutvalget lager det, uten å splitte det opp i tre deler.
 • Det er laget rutine for å legge ut nye turprogram som bl.a. innebærer at det ikke legges ut endringer dersom dette bare gjelder bytte av turleder.
 • Gruppens tre faste turtilbud pr. uke står nå øverst når vi går inn på Seniorgruppens side.
 • Noen bilder er byttet ut.
 • Turene vil snart være søkbare med dato. Men en må inn i turprogrammet for å se hvor turen går.


Arrangementsutvalg

Rita Meyer og Hasse Skauge

Utvalget har hatt ansvar for arrangement av middager i forbindelse med turledermøtene og årsavslutning på Fløyen. Ved årsavslutningen deltok 57 medlemmer.  Også i år fikk vi gratis t/r-transport med Fløibanen.  15 personer deltok på rundtur på Fløyen under ledelse av Ove Bjørkhaug.  På Fløyrestauranten var det god mat, taler, fellessang og juletregang, alt under dyktig ledelse av Nils Klubben.


Byvandring

Det ble arrangert en byvandring under ledelse av Tor Magnus Lilletvedt med Møhlenpris som område. Turledere av invitert.  Det vil bli drøftet om dette er et tilbud som skal gis til alle deltakerne.


Vennetur

22. mai ble det arrangert vennetur til Fjell Festning under ledelse av Gertrud Garmann.  Denne turen “kolliderte” med festspillåpningen, og deltakelsen var lav.  Venneturene har ikke vist seg å gi ønsket nyrekruttering.  Styret har derfor besluttet å ta disse ut av programmet.  Nyrekruttering skjer best ved at dagens deltakere anbefaler aktivitetene til sine venner.


17. mai-prosesjonen

For 19. gang markerte Seniorgruppen seg med en stor gruppe i prosesjonen med Nils Klubben og Sigrid Fauske som ledere.  Godt humør og morsomme plakater.


Opptur og 7-fjellsturen

Også i år deltok medlemmer av Seniorgruppen som postvakter og på annen måte ved arrangering av Opptur og 7-fjellsturen.


Gang rundt bålet

Tradisjonen tro ble en av onsdagsturene avsluttet med gang rundt bålet og julesang i Åstvedt-skogen, i år 11. desember. Takk til Aslaug Myrmel som turleder, for kontakt med grunneier og for å skaffe forsanger.  Takk og til Rita Meyer og Solveig Rivenes som båltennere og til Hasse Skauge som medturleder.


Representasjon

Styret/frivillige har representert gruppen ved

 • Årsmøte i BHT 10.04.19
 • Landsmøte i DNT i Svolvær 6. - 9.06.19
 • Fellesmøte BHT på Stord 9. - 10/11-19
 • Julelunsj for frivillige i BHT 10.12.19


Mye frivillig arbeid

Det er lagt ned mye frivillig arbeid ved forberedelse og gjennomføring av turer, kontorarbeid, styrearbeid, møter m.m., totalt 3892 timer. Men det er nok enda stor underrapportering av antall timer.


Kontortid - tirsdager mellom kl. 10.00 - 12.00

Kontoret har vært betjent av Britt Trumpy og Magnhild Bøyum Aase.  Ved behov har Anna Karin Stensnes vært vikar.


Planlagte flerdagsturer i 2020

Det er planlagt følgende flerdagsturer i 2020:

 • Vintertur til Storefjell høyfjellshotell 22. - 27. mars
 • Vårtur til Herdla med M/S Midthordland 27. mai
 • Sommertur til Kviknes Hotel i Balestrand 24. - 28. august

TAKK

Styret takker for tillit ved valg og for god oppslutning om turer og andre arrangement.  Vel møtt i 2020.

Takk også til administrasjonen i BHT for godt samarbeid!


Bergen, 11. februar 2020


Tor Magnus Lilletvedt                 Solveig Øren Rivenes                            Rita Meyer

Leder                                       Nestleder                                 Styremedl.


Hasse Skauge                                     Jan Mathiesen                           Tom Nilsen

Styremedl.                                Styremedl.                               Styremedl.


Guro Barkve                              Berit Hegdal

Varamedl./sekretær                  Varamedlem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annonse