Informasjon

Foto: Helge Sunde

Seniorgruppen i Bergen ble opprettet i 1985. Vi arrangerer tre ukentlige turer og har rundt 6000 deltakere med oss på turene hvert år. Vi kan kontaktes på telefon hver tirsdag kl 10-12 på 55 33 58 29 eller senior.bergen@dnt.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Annonse