Informasjon

Foto: Helge Sunde

Seniorgruppen i Bergen ble opprettet i 1985. Vi arrangerer tre ukentlige turer og har rundt 6000 deltakere med oss på turene hvert år. Vi kan kontaktes på telefon hver tirsdag kl 10-12 på 55 33 58 29 eller senior.bergen@dnt.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grunnet Corona-restriksjoner blir Årsmøtet avviklet via mail innen 23/2 og styrebehandling av disse etterpå

Styret har nå "avholdt årsmøte" på vegne av medlemmene - se referat her

Innkalling til Årsmøte 2021 - klikk her

Annonse