Bli frivillig hos oss

Foto: Håvard Kyvik

DNT ung er drevet av frivillig arbeid og av ungdommer selv.

DNT ung Bergen drives av et styre og turledere. Det daglige arbeidet blir tatt hånd om av Turlaget sin ungdomskonsulent.

Hos oss kan du engasjere deg som ambassadør for DNT ung, som turleder eller som styremedlem. 

Frivillige oppgaver kan være å bidra på OPPTUR, Kom deg ut-dagen, lede turer eller være med å planlegge turprogrammet til ungdomsgruppa fremover. 

For å bli turleder følger man DNT sin turlederstige. Et ambassadørkurs er en presentasjon av DNT, som varer et par timer. Neste trinn er grunnleggende turleder som er et helgekurs. Videre kan man bli sommerturleder og tilslutt vinterturleder.

DNT ung ville ikke vært det samme uten frivillige. Er du interessert i å bli frivillig? Eller ønsker du å starte din egen lokale ungdomsgruppe der du bor?

Ta kontakt med Rune på epost: rune.mo-bjorkelund@dnt.no for mer informasjon. 

Som turleder får man tilbud om å være med på samlinger som landsmøtet til DNT ung, bli kjent med nye folk, være med på utdanningskonferanse, få frivillighetsgoder og oppleve masse! Madeleine (16)

Annonse