Publikasjoner

Sti og Varde og Turboposten er våre trykte publikasjoner som går ut til våre medlemmer. Du kan også følge med oss på sosiale medier.

Medlemsmagasinet Sti og Varde kommer ut fire ganger i året og har et opplag på 18.000 eksemplarer.

Barnemagasinet Turboposten kommer ut to ganger i året. Opplaget er på 4000 eksemplarer.

Les magasinet og lær mer om Turlaget og bli inspirert til nye turopplevelser.

Les Bergen og Hordaland Turlags historie fra 2006 til 2015.

Kontakt:

Redaktør

André Marton Pedersen

Tlf: 55 33 58 23/95 23 82 72 

andre.marton.pedersen(at)dnt.no

For annonsører:

Last ned Medieplan for Bergen og Hordaland Turlag 2016

Kontakt: Elise Hessevik

Tlf: 55 33 58 27/93 85 54 09

elise.hessevik(at)dnt.no

Annonse