Publikasjoner

Sti og Varde og Turboposten er våre trykte publikasjoner som går ut til våre medlemmer. Du kan også følge med oss på sosiale medier.

Medlemsmagasinet Sti og Varde kommer ut fire ganger i året og har et opplag på 18.000 eksemplarer.

Barnemagasinet Turboposten kommer ut to ganger i året. Opplaget er på 4000 eksemplarer.

Årsmeldinger ​​​​​​​

Her finner du årsmeldinger fra Bergen og Hordaland Turlag i digital form.

7-fjellsavisen kommer ut med Bergens Tidende og inneholder informasjon og inspirasjon om 3/4/7-fjellsturen.

Les magasinet og lær mer om Turlaget og bli inspirert til nye turopplevelser.

Les Bergen og Hordaland Turlags historie fra 2006 til 2015.Kontakt:

Redaktør
André Marton Pedersen
Tlf: 55 33 58 23/95 23 82 72
andre.marton.pedersen(at)dnt.no

Annonse