RUTER og kart

Foto: Andre Marton Pedersen

Rutene i fjellet er oftest merket med små varder. For at du skal vite at du er på en DNT-sti, er noen av vardene merket med en rød T.

DNT har rundt 20.000 kilometer merkede sommerruter over hele landet, og 4300 kilometer merkede vinterruter i Sør-Norge. 

Planlegg turen din på kartet til UT.no. Et enkelt verktøy for effektiv planlegging av turen din.

Dette er et oversiktskart hvor du kan se på områdene du vil gå i, hvilke hytter som ligger der, og gode ruter.

Annonse