Seniorgruppen i Bergen

Foto: André Marton Pedersen

Frisk luft, natur, hyggelig selskap og tre flotte turer til godt voksne hver uke. 

Siste nytt:

              

        -   Vinterturen til Hovden er nå lagt ut for påmelding.

       -   Årsmøte i Seniorgruppen i Bergen Turlag 2019

                     Det innkalles til årsmøte 12. februar 2019  kl. 1100
                     Møtet holdes i Vareggs klubbhus Mulen (”Badstuen”)

                    Dagsorden:

                         1.     Konstituering av møtet – valg av møteleder og referent
                         2.     Årsmelding 2018
                         3.     Regnskap  2018
                         4.     Budsjett 2019
                         5.     Fremsatte forslag
                         6.     Valg
                         7.     Utdeling av turnål.

                    Årsmøtepapirer blir lagt ut på Seniorgruppens hjemmesider:                                   

                            https://www.bergenoghordalandturlag.no/om-Seniorgruppen/

                   Husk å ta med drikke til lunsjen!    Styret bestiller rundstykker.

                                     Vel møtt!

                                    Med vennlig hilsen

                                    Styret i Seniorgruppen i Bergen Turlag

             


                       

          

Mandagsturene er fjellturer som hovedsakelig er tunge og litt krevende. Her er oversikten over våre kommende mandagsturer.

Her finner du kontaktinformasjon til våre turledere.

Svært mange av de lette til middels tunge onsdagsturene går i områdene på og rundt Fløyen. 

Kontakt oss gjerne for innspill eller ønsker.

Disse turene går mye i de samme områdene som mandagsturene, men med en ekstra pust i bakken.

Seniorgruppen i Bergen ble opprettet i 1985. Med tre ukentlige turer har vi rundt 6000 deltakere med ut hvert år.

Annonse