SenioRturer i Bergen MED TURLAGET

Frisk luft, natur, hyggelig selskap og tre flotte seniorturer hver uke. Med seniorgruppen i Bergen vil du bli godt kjent med de flotte fjellturene Byfjellene og andre turområder Vestlandet kan by på. 

Siste nytt:

Vel møtt til alle å gå i 17. mai prosesjonen med DNT/seniorgruppen. Vi møter i Marken 09.30 for å hente fane og plakater og går sammen til Koengen. Eller du kan gå direkte til Koengen. Avmarsj derfra er satt til 10.30.

Turprogram 2. kvartal - klikk her

Mandagsturene er fjellturer som hovedsakelig er tunge og litt krevende. Her finner du kontaktinformasjon til våre turledere.

Svært mange av de lette til middels tunge onsdagsturene går i områdene på og rundt Fløyen. 


Oversikt over styremedlemmer i Seniorgruppen i Bergen med kontaktinformasjon.

Disse turene går mye i de samme områdene som mandagsturene, men med en ekstra pust i bakken.


Vi har kontortid hver tirsdag kl 10-12.
Her finner du kontaktdetaljer

Seniorturer som krever påmelding finner du her. For eksempel årsavslutning på Fløyen høyfjellsopphold og hytteturer.

Her finner du nyheter og informasjon.

Annonse