SenioRturer i Bergen MED TURLAGET

Frisk luft, natur, hyggelig selskap og tre flotte seniorturer hver uke. Med seniorgruppen i Bergen vil du bli godt kjent med de flotte fjellturene Byfjellene og andre turområder Vestlandet kan by på. 

Siste nytt: 
Turprogram for 4. kvartal ligger under "Neste Kvartal" som PDF, det blir lagt ut mandag kveld til "inneværende"

Mandagsturene er fjellturer som hovedsakelig er tunge og litt krevende. Her er oversikten over våre kommende mandagsturer.

Her finner du kontaktinformasjon til våre turledere.

Svært mange av de lette til middels tunge onsdagsturene går i områdene på og rundt Fløyen. 

Kontakt oss gjerne for innspill eller ønsker.

Disse turene går mye i de samme områdene som mandagsturene, men med en ekstra pust i bakken.

Seniorgruppen i Bergen ble opprettet i 1985. Med tre ukentlige turer har vi rundt 6000 deltakere med ut hvert år.

Annonse