SenioRturer i Bergen MED TURLAGET

Frisk luft, natur, hyggelig selskap og tre flotte seniorturer hver uke. Med seniorgruppen i Bergen vil du bli godt kjent med de flotte fjellturene Byfjellene og andre turområder Vestlandet kan by på. 

Mandagsturene er fjellturer som hovedsakelig er tunge og litt krevende. Her finner du kontaktinformasjon til våre turledere.

Svært mange av de lette til middels tunge onsdagsturene går i områdene på og rundt Fløyen. 


Oversikt over styremedlemmer i Seniorgruppen i Bergen med kontaktinformasjon.

Disse turene går mye i de samme områdene som mandagsturene, men med en ekstra pust i bakken.


Vi har kontortid hver tirsdag kl 10-12.
Her finner du kontaktdetaljer

Seniorturer som krever påmelding finner du her. For eksempel årsavslutning på Fløyen høyfjellsopphold og hytteturer.

Her finner du nyheter og informasjon.

Annonse