Sikkerhet på tur

Sommerturlederkurs i Bergsdalen
Sommerturlederkurs i Bergsdalen Foto: Jon Fraczak

God planlegging er halve turen. Styret og turlederne har ulike oppgaver for å ivareta tryggheten for turdeltagerne og frivillige. Vi har et ansvar for tilrettelegging av trygg aktivitet når vi arrangerer tiltak for andre mennesker. I henhold til lovverket er det spesielt 5 hovedplikter vi må følge opp i vårt sikkerhetsarbeid dette er; kunnskapsplikten, aktsomhetsplikten, opplysningsplikten, dokumentasjonsplikten og opplysningsplikten.

Les dokumentetDNTs ansvar for tilrettelegging av trygg aktivitet, dette dokumentet gir innsikt i hvilket ansvar DNTs sine medlemsforeninger og turledere har i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av aktivitet, samt forslag til hvordan man kan ivareta dette ansvaret på en god måte i praksis. Utfør også det digitale kurset, trygg på tur, i motimate. 

Målet med vårt sikkerhetsarbeid:

- Unngå tap av liv

- Unngå personskader 

- Skape trygge rammer for: Turarrangøren, turlederen, turdeltagerne 


Grupper og lokallag skal:

- Utdanne turledere i henhold med DNTs utdanningssystem

- Bruke godkjente turledere på turer i regi av lokallaget og bemanne aktivitetene i henhold til våre kompetansekrav til turledere.

- Forplikte seg til å følge Bergen og Hordaland Turlag sine rutiner for sikkerhet og beredskapsplan for ulykker. 

- Rapportere uønskede hendinger og avvik, og foreslå tiltak til forbedring. 

Styreleder er kontaktperson for sikkerhet og beredskap om det ikke er oppnevnt en annen person. Årsmeldingen må inneholde en beskrivelse av sikkerhetsarbeidet. Eventuelle eksterne instruktører skal ha nødvendig godkjenning i tråd med Norsk Fjellsportforum og Bergen og Hordaland Turlag sin standard.

I praksis betyr sikkerhetsarbeid:

- Turlederutdanning og førstehjelpskurs.

- Passe på at risikovurdering foretas før turer og aktiviteter.

- Turledere skal følge turlederinstruksen til BHT.

- Link til generelle vilkår og oppfordring om at deltaker leser igjennom disse på alle turer og aktiviteter

- Følge Norsk Fjellsportforum sitt regelverk. BHT er sertifisert etter dette. Kurs- og føringskomiteen i BHT.

- På alle klatreaktviteter, breaktviteter,eller føringsturer i fjellet der det er behov for sikring skal det benyttes godkjente NF- instruktører. KUFØK bemanner slike oppdrag.

- Årlig gjennomgang og faglig påfyll.

- Innhente politiattest for frivillige som arbeider med barn og unge.

- Gjøre nødvendig informasjon og materiale tilgjengelig for frivillige.

- Rapportere i årsmeldingen.

- Avviksrapportering – Uønska hending og skade på tur.

- Innsikt og forståelse for vår Risiko og sårbarhetsanalyse. Les den her.

- Ta DNT sitt digitale sikkerhetskurs - Trygg på tur i Motimate.  Slik får du tilgang til Motimate:

Her er det to muligheter:

 1. Du har allerede en bruker i DNTs app for digital læring Motimate. Kurset ligger allerede klart for deg, i listen "DNT Ambassadørkurs".
 2. Du har ikke bruker i DNTs app for digital læring Motimate. Deltakeren må registrere seg via denne nettsiden: - Klikk HER.
  Etter registrering sendes en epost til brukeren med invitasjon til å laste ned app, og brukernavn og passord.

  Om bruk av Motimate
  Vi anbefaler alle å ta kurset via appen på mobil/nettbrett, da dette gir best brukeropplevelse for deltakeren. Appen er gratis og ligger både i app store (iphone) og play butikk (android).
  - For å logge på ditt Motispace bruker du DNT i feltet for organisasjon.
  - Du kommer så til innlogging, hvor du taster inn brukernavn (e-post) og passord.
  - Dersom du ønsker å bruke PC, bruk denne lenken:​​​​​​​  https://web.motimateapp.com/Support

Annonse