Sikkerhet på tur

Trygg ferdsel på Siggjo, Bømlo.
Trygg ferdsel på Siggjo, Bømlo. Foto: Jane Britt Daae

God planlegging er halve turen. Styret og turlederne har ulike oppgaver for å ivareta tryggheten for turdeltagerne og frivillige.

Målet med vårt sikkerhetsarbeid:

- Unngå tap av liv

- Unngå personskader 

- Skape trygge rammer for: Turarrangøren, turlederen, turdeltagerne 

Grupper og lokallag skal:

- Utdanne turledere i henhold med DNTs utdanningssystem

- Bruke godkjente turledere på turer i regi av lokallaget

- Forplikte seg til å følge Bergen og Hordaland Turlag sine rutiner for sikkerhet og beredskapsplan for ulykker. 

- Rapportere uønskede hendinger og avvik, og foreslå tiltak til forbedring. 

Styreleder er kontaktperson for sikkerhet og beredskap om det ikke er oppnevnt en annen person. Årsmeldingen må inneholde en beskrivelse av sikkerhetsarbeidet. Eventuelle eksterne instruktører skal ha nødvendig godkjenning i tråd med Norsk Fjellsportforum og Bergen og Hordaland Turlag sin standard.

I praksis betyr sikkerhetsarbeid:

- Turlederutdanning og førstehjelpskurs.

- Passe på at risikovurdering foretas før turer og aktiviteter.

- Turledere skal følge turlederinstruksen til BHT.

- Link til generelle vilkår og oppfordring om at deltaker leser igjennom disse på alle turer og aktiviteter

- Følge Norsk Fjellsportforum sitt regelverk. BHT er sertifisert etter dette. Kurs- og føringskomiteen i BHT.

- På alle klatreaktviteter, breaktviteter,eller føringsturer i fjellet der det er behov for sikring skal det benyttes godkjente instruktører. KUFØK bemanner slike oppdrag.

- Årlig gjennomgang og faglig påfyll.

- Innhente politiattest for frivillige som arbeider med barn og unge.

- Gjøre nødvendig informasjon og materiale tilgjengelig for frivillige.

- Rapportere i årsmeldingen.

- Avviksrapportering – Uønska hending og skade på tur.

- Innsikt og forståelse for vår Risiko og sårbarhetsanalyse. Les den her.


Risikoreduserende tiltak på turer i regi av Bergen og Hordaland Turlag

Annonse