SKREDKURS

Grunnleggende skredkurs
Vi tilbyr grunnleggende skredkurs med fokus på trygge veivalg og hvordan du unngår å bli tatt av skred. Våre grunnleggende skredkurs er NF godkjente. Vi har grunnleggende skredkurs med fokus på alpin ferdsel i bratt terreng og et grunnkurs skred i nordisk ferdsel. På skredkursene våre lærer du å planlegge trygge toppturer i bratt terreng, eller trygge skiturer i høyfjellet på fjellski.

Videregående skredkurs
Kurset anbefales for de som ønsker å lære mer om skredfaget, de som vil forberede seg til Metodekurs Skred, de som vil gå på tur med likesinnede eller for de som ønsker å repetere kunnskaper som langt på vei er ferskvare. Innholdet bygger på NF ’s forslag til videregående skredkurs og har følgende læringsmål:

1. Forstå terrengets betydning for snøskred og anvende dette ved ferdsel.
2. Kunne gjennomføre og vurdere kameratredning.
3. Kunne finne og anvende informasjon om skredfare og snøforhold.
4. Ha forståelse for snø og skred.
5. Kunne anvende relevant utstyr.
6. Forstå egen rolle og hvordan mennesker påvirker hverandre i en gruppe.
7. Kjenne til norske friluftslivstradisjoner.

Metodekurs skred
Dette skredkurset er første del av NF skredinstruktør utdanning. Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør skal kunne for å kunne holde dagskurs, grunnkurs og fagsamling/workshop innen skred. Kurset skal gi deltagerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk på tur i bratt vinterfjell og kameratredning. Kurset vil følge kursmalen til Norsk Fjellsportforum​​​​​​​


Påmelding skredkurs 2021 - Vi åpner skredkursene for påmelding iløpet av november/desember 2020.

​​​​​​​Sjekk ut vårt tur- og kurstilbud her. 

Ingen kommende aktiviteter.

Annonse