Skype kurs

Her finner du oversikt over Skype kurs som er satt opp framover.  Siden oppdateres kontinuerlig med nye kurs.

Introduksjon Office 365, onsdag 18. september

Rekruttering av frivillige, tirsdag 22. oktober

Kurs i excel, onsdag 20. november

Kurs i spillemiddel søknader 4. september

Hvis du ikke har deltatt i skype møte før bør du teste dette i forkant av skype møte/skype kurs.

Her er en kort beskrivelse av hvordan du kan sjekke skype innstillinger før du ringer inn: Skype innstillinger