Skype kurs

Hvis du ikke har deltatt i skype møte før bør du teste dette i forkant av skype møte/skype kurs.

Her er en kort beskrivelse av hvordan du kan sjekke skype innstillinger før du ringer inn: Skype innstillinger