Kurs det er mulig å bestille for frivillige lag og grupper

Her finner du oversikt over kurs det er mulig å bestille for lag og grupper:

Kurs i å legge ut aktiviteter

Kurs i å oppdatere nettsider

Rekruttering av frivillige

Kurs i excel

Introduksjon Office 365

Kurs i spillemiddelsøknader


Klikk her for å skrive tekst.