Statistikk

T-merket varde.
T-merket varde. Foto: Ivar August Bull

Til organisasjonslivet hører det også med å holde oversikt over ulike ressurser. På denne siden finner du informasjon om hvordan dere kan holde oversikt på frivillig arbeid og medlemmer i Turlaget.

Dugnad og aktivitet

Registering av dugnad og aktivitet er viktig for å se utviklingen i laget. Det er opprettet et spørreskjema som kan brukes av alle lag og deres undergrupper for kontinuerlig gjennom året. 

Ta kontakt med per.arne.aadland@dnt.no for eldre statistikkar.  

Hytteovernatting

I Bergen og Hordaland Turlag er det kun administrasjonen og Odda/Ullensvang Turlag som registerer hytteovernatting.

Skjema for hytteovernatting

Medlemsstatistikk

Lokallagene kan ta kontakt med organisasjonsleder på trude.iversen@dnt.no for oppdatert medlemsstatistikk. 

Annonse