Tilrettelagte aktiviteter i Bergen

I Bergen blir det organisert turer og aktivitet hovedsakelig gjennom turgruppene "Klart det går" og "Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede". I tillegg legger vi til rette for egenorganiserte turer gjennom turpostprogrammet "Ti på hjul". Vi jobber også med å gjøre flere av våre eksisterende aktiviteter og arrangementer i Bergen mer tilgjengelig.