turforslag og turprogram

Det er turlederne som lager turprogrammet - send inn dine turforslag for 2021!

Det er turlederne som lager turprogrammet fra år til år ved å sende inn sine turforslag. Vi begynner å sette sammen neste års turprogram i august. Du kan sende inn turforslag til neste års turprgram, eller foreslå at turer som har vært på programmet tidligere år, settes opp igjen. Du kan sette deg selv opp som turleder på de turene du foreslår (forutsatt at du er kvalifisert til å lede turen). Hver høst i november er det turledersamling med slepp av turprogrammet for neste år. Her har du mulighet til å sikre deg turlederoppdrag for kommende år. Er du helt ny som turleder kan du jo melde deg som turleder nr 2. Da får du en «myk» start som turleder.

Har du lyst til å sende inn et turforslag, eller forslå at vi setter opp igjen en tur som har vært på progammet tidligere år, så sender du en e-post til: birgithe.roald@dnt.no, eller din kontaktperson for din gruppe. 

Her finner du turforslagskjema. 


Fonnabu
Fonnabu Foto: Frikk H. Fossdal

Annonse