Turlederkurs

Her finner du en oversikt over våre turlederkurs. Vi tilbyr flere turlederkurs i året. Nærturlederkurs, grunnleggende turlederkurs, sommerturlederkurs, vinterturlederkurs og kurslederkurs. Turlederkursene er for deg som vil lede turer på dugnad for Bergen og Hordaland Turlag. Turleder får dekket sine kostnader ved å lede tur som overnatting, transport og mat, men får ikke lønn. Turledere for også tilbud om kompetanseheving, samlinger og frivilliggoder. På turlederkurs lærer du mer om friluftsliv og om å lede andre mennesker på tur! Bli med i et fellesskap av turglade mennesker og gå mange flotte turer. 

Annonse