Urbane nærturer

Forskning på foretrukken fysisk aktivitet viser at "ut å gå på tur" er en av de aktivitetene flest bedriver i løpet av en vanlig uke.

Å gå krever ingen forhåndskunnskap, krever minimalt av utstyr og er oppnåelig for de fleste. Å motivere flere til å komme seg ut på tur i hverdagen er et godt folkehelsetiltak.

Spesiell tilrettelegging kan i særlig grad motivere folk til å komme seg ut på tur i hverdagene.

- Turene bør være godt merket og skiltet

- Turene bør ligge i nærhet til der man bor

I Nærturprosjektet er målet å merke og kommunisere nærturer i områder hvor folk bor i Bergen, langs eksisterende gangforbindelser i bebyggelsen.

Det er viktig at Nærturene legges langs traséer som er tilgjengelige for folk flest. Prosjektet skal ikke opparbeide nye stiforbindelser, men etablere god informasjon, merking og skilting.

Kartlegging

I forbindelse med prosjektstilling for bynært friluftsliv er Turlaget i gang med en mulighetsstudie for etablering av nye hverdagsturer i Bergen, også kalt urbane nærturer. Dette er et samarbeid mellom turlaget og Bergen kommune m.f. hvor vi i nåværende fase kartlegger hvilke potensialer vi har for slike ruter i alle Bergen kommunes åtte bydeler og hvordan vi kan videreutvikle disse.

Har DU et nytt turforslag eller informasjon om noen av rutene som er inntegnet i oversikten under ?

Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med Dan Jørgen Sørheim på dan.jorgen.sorheim@dnt.no eller på tlf. 93007183 for en hyggelig prat og for å vite mer om hvordan vi kan gå fram.

Se kart over utvalgte nærturer vi er i gang med å utvikle her. Eller zoom inn i kartet under.

Har du en anbefalt nærtur du ønsker å formidle, vil du bli med å utvikle din egen nærtur til glede og fornøyelse for andre turgåere ? Da søker vi deg! Gjennom en urban nærtur kan vi formidle lokalhistorie, kulturhistorie og andre spennende steder som andre burde se eller vite om!

Mulighetsundersøkelse over 74 potensielle nærturer i Bergen kommune

Prøv en urban nærtur i din bydel

Turene vil bli linket opp mot turbeskrivelse i UT.no så snart disse er klar for publisering, hold deg oppdatert!

Arna

Indre Arna Øst
​​​​​​​

Laksevåg

Loddefjordrunden

Annonse

Bergenhus

Promenaden over 7 Broer 
Eidsvågsfjellet

Ytrebygda

Milde & Hjellestad
Sandslirunden

Fana

Lagunen


Årstad

Tveitavannet - Langeskogen


Fyllingsdalen

Fyllingsdalsrunden
​​​​​​​

Åsane

Åsanemyrane