Verdier

Foto: Jane Britt Daae

Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Våre verdier utgjør STIEN:

Spennende
DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle.Troverdig

Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen.

Inkluderende

DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne, også de som ikke kjenner oss fra før.

Enkelt

Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.

Naturvennlig

DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvennlig.

Vår visjon er «Naturopplevelser for livet!»

Annonse