Bli med oss på tur i høst
Foto: Kjetil Birkeland Moe

Bergen og Hordaland Turlag er Vestlandets største frivillige organisasjon med over 28 000 medlemmer. Vi arrangerer turer, kurs, vedlikeholder stier, driver naturvern og eier 25 hytteanlegg. Velkommen ut på tur.

SISTE NYHETER


Hovedsamarbeidspartner

Samarbeidspartnere

Bergen og Hordaland Turlag i media

Instagram

Annonse

Fløyen - Leikeplass