OBS! Redusert tilbud. Vennligst sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktiviteter. / Reduced service. Please check updated information on cabins and activities.​​​​​​​

Sommertips fra Turlaget

Bergen og Hordaland Turlag er vestlandets største friluftsorganisasjon med over 31 000 medlemmer. Vi tilbyr overnatting på 25 hytter i Vestland fylke og jobber for et enkelt og naturvennlig friluftsliv.

VIDEOER

Se flere videoer​​​​​​​

Bergen og Hordaland Turlags hovedsamarbeidspartner

Samarbeidspartnere