Transport

7-fjellsturen starter her på Gravdal.
7-fjellsturen starter her på Gravdal. Foto: Victoria Linnerud

Informasjonen ble oppdatert: 16. mai 2022 for 7-fjellsturen 2022.

Busser fra Nygaten til Gravdal

Det blir satt opp busser fra Nygaten v/Marken til Gravdal. Bussene går fra kl. 05:15 til kl. 08:30. Bussturen er inkludert i påmeldingsavgiften. Det er ikke mulig med påstigning underveis. Bussen stopper ved innkjørselen fra Lyderhornsveien til Gravdalsveien. Deltagerne må gå derfra til start ved Nutec.


Parkering ved start

Det er ikke lov å parkere ved parkeringsplassen til hagesenteret i Gravdal. På- og avstigning ved hagesenteret er tillatt. Ingen kjøring til Nutec, deltagerne må gå fra innkjørselen til Gravdalsveien til Nutec. Ulovlig parkerte biler kan bli tauet bort for eiers regning. Det anbefales å kjøre til sentrum og parkere i f. eks. Bygarasjen, eller ta kollektivtransport til sentrum, og benytte seg av bussene som går fra Nutec til Gravdal.

For transport til start 4-fjellsturen på Årstad videregående skole anbefaler vi Bybanen og annen kollektivtransport for transport til Fløibanens nedre stasjon for 3-fjellsturen.


Henting ved mål

Vi oppfordrer deltagerne til å bruke kollektivtransport. 

Annonse