Transport

7-fjellsturen starter her på Gravdal.
7-fjellsturen starter her på Gravdal. Foto: Victoria Linnerud

Informasjonen ble oppdatert: 4. mai 2022 for 7-fjellsturen 2022.

Busser fra Nygaten til Gravdal

Det blir satt opp busser fra Nygaten v/Marken til Gravdal. Bussene går fra kl. 05:30 til kl. 08:45. Bussturen er inkludert i påmeldingsavgiften. Det er ikke mulig med påstigning underveis. Bussen stopper ved innkjørselen fra Lyderhornsveien til Gravdalsveien. Deltagerne må gå derfra til start ved Nutec.


Parkering ved start

NB! Det er ikke lov å parkere ved parkeringsplassen til hagesenteret i Gravdal. På- og avstigning ved hagesenteret er tillatt. Ingen kjøring til Nutec, deltagerne må gå fra innkjørselen til Gravdalsveien til Nutec. Ulovlig parkerte biler kan bli tauet bort for eiers regning. For transport til start 4-fjellsturen på Årstad videregående skole anbefaler vi Bybanen og annen kollektivtransport for transport til Fløibanens nedre stasjon for 3-fjellsturen.


Henting ved mål

Vi oppfordrer deltagerne til å bruke kollektivtransport. 

Annonse