AKTIVITETER I BERGEN ØST

Telttur på Våganeset 2021
Telttur på Våganeset 2021 Foto: Hild Fjermestad Aase

Turboklubben i Arna er en friluftsklubb for barn 0-12 år som treffes en gang i måneden. 

Byfjellstrimmen er turer for voksne i fjellene rundt Bergen. Det er også flere turer i Arna, og ellers i Bergen Øst.

Aktiv til 100 er en turgruppe som går i rolig tempo i Arna.  


Det jobbes nå med å merke og ruste opp urbane turløype i Arna.