Hverdagstur til Fløyen, Rundemanen og Blåmanen (NB! Torsdagstur)

Dette arrangementet er over!

Velkommen til Hverdagstur med DNT fjellsport Bergen! 

DNT fjellsport Bergen følger FHI sine anbefalinger og DNT sin smitteverninstruks for gjennomføring av turen. Alle deltakere vil bli bedt om å holde 1 meter avstand til neste man i turfølget. Det vil ikke være anledning til å delta på Hverdagstur uten påmelding i forkant.  

Ukens Hverdagstur: Oppmøte ved Nedre Fløibanestasjon kl.17.00. Vi jogger / går raskt opp Fløyen, fortsetter i godt driv forbi Brushytten til Rundemanenstopp før vi jogger videre til Blåmanen. Fra Blåmanen fortsetter vi til Skomakerdiket hvor turen avsluttes med Programslippet til DNT fjellsport Bergen for sensommer og høst. Programslippet foregår utendørs ved Skomakerdiket, begynner kl.19.00 og har egen påmelding: https://www.dnt.no/aktiviteter/122301/884077/ .  

Generelt om Hverdagsturer: Turene er som oftest på tirsdager og skal være en sosial møteplass for de som er i fjellsportmiljøet og de som ønsker å bli kjent med fjellsportmiljøet. Hverdagsturene er som oftest joggeturer til en fjelltopp med utgangspunkt i sykkelavstand fra Bergen sentrum, men vi drar gjerne lengre for en skitur eller lignende, dersom forholdene tillater det.

Hverdagsturene er organisert av en turkoordinator, og det er ikke lagt opp til at disse turene har godkjent turleder. Dette betyr at deltagere på hverdagsturene må ta ansvar for seg selv og sin egen sikkerhet

Utstyr: Ta med klær etter vær og gjerne noe å drikke. 

Generelle vilkår ved påmelding: Les generelle vilkår

Turkoordinatorer: på torsdag møter du Endre og Cathrine som ukens koordinatorer.  

Spørsmål? har du spørsmål kontakt Bergen og Hordaland Turlag på e-post bht@dnt.no eller tlf. 55 33 58 10