12 hedersknapper utdelt under årsmøtet

Utdeling av hedersknapper 2018.
Utdeling av hedersknapper 2018. Foto: André Marton Pedersen

Aldri før i Turlagets historie er det blitt delt ut så mange Hedersknapper under årsmøtet.

Hedersknappen tildeles kandidater som er medlemmer av Bergen og Hordaland Turlag og har gjort en betydelig innsats over minst 10 år og gjerne på flere felter av lagets virksomhet. Det vektlegges at man har representert laget på en verdig og positiv måte.

Under årsmøtet i Bergen og Hordaland Turlag ble det delt ut Hederknapp til følgende personer.

Rita Mathisen: Rita startet opp Byfjellstrimmen i februar 2008, og er flere ganger i uken turleder i Byfjellstrimmen. Hun har vært leder for Byfjellstrimmen siden 2008, og i 2014 ble nærturlederutvalget opprettet med Rita som leder. Rita har etter hvert fått med seg flere ledere, og er veldig flink til å rekruttere nye ledere blant de som tar grunnleggende turlederkurs.  Rita er også turlederinstruktør for grunnleggende turlederkurs.

Lillian Aakre: Lillian har vært leder i hyttestyret i Skavlabu siden den var ny, og hytten feirer i år 20 år. Lillian satt i styret i Nordhordland Turlag fra rundt 1999–2001, med Tore Haugland som styreleder. Hun satt i valgnemnda i 2003. Lillian stiller på alle årsmøter og medlemsmøter og er av de viktigste støttespillerne i Nordhordland Turlag. Hun har ledet turer siden 1999.  Lillian er flink å rekruttere med folk til dugnad, hun er åpen og inkluderende.

Olav Moldekleiv: Olav har vært aktiv fra 1990–2018. Han har merket og ryddet stier, spesielt de stiene til Fonnabu, og likeens stier på Seljestad. Olav har bidratt som hyttevakt på Holmaskjer på 90-tallet, over flere år, og har vært aktiv med restaureringen av turstien til Holmaskjer i år 2000.  Olav har også vært aktiv med vedlikehold av hytter og stein/kvilebuer på Tyssedalsfjellet. Olav tok initiativ til å danne Seniorgruppa i 2014, og er leder av denne. Olav er flink til å få andre interessert i turlagsarbeid, og få andre med seg og aktivisere de. Han rekrutterer nye frivillige, og har en egen måte å få de med på og behandle de på slik at de har lyst å være med å hjelpe. Olav er fremdeles like aktiv.

Ågot Caroline Nilssen: Ågot satt i styret fra 2006–2012, og har vært med i redaksjonsutvalget siden rundt 2006. Hun har vært i valgkomiteen, i markeds-og kommunikasjonsutvalget, laget flere Sti og Varde (som redaktør), og vært med på istikk og aviser og fototurer. Hun har laget flere 7-fjellsturaviser og bidratt til de andre avisene, og vært engasjert i mange saker innen Turlaget.

Per Atle Holsen: Per Atle Holsen har over en lengre periode (20–25 år) vært turleder i Seniorgruppen. Han har særlig gjort seg bemerket som en kunnskapsrik og aktiv hovedleder av Fløyengruppen, flere onsdager i måneden gjennom mange år. Han har også vært styremedlem i fire år, derav ett år som leder (2005–06). 

Gunnar Falck Olsen: Gunnar har vært veldig aktiv med merking og vedlikehold av stier, og på transporthelger til hyttene siden 2012. Fra ca. 2000 til 2008 var han aktiv ifm broer til Hadlaskard. Gunnar har vært aktiv som turleder i Byfjellstrimmen i mange år, og har også sittet i styret i Nærturlederutvalget over flere år.          

Jan Ivar Berge: Jan Ivar har vært Løypesjef fra 2001 og er det fortsatt. Han har sittet i hyttestyret i Vardadalsbu i 10 år og har vært turleder fra 2002. Jan Ivar har vært veldig aktiv i Nordhordland med merking av nærturer.  

Svein Birkeland: Svein har vært med i forskjellige komiteer siden 2003. Han har vært leder i tur- og dugnadsgruppen siden 2010 og nestleder i styret i Stord-Fitjar Turlag. Svein er en umåtelig positiv, velvillig, blid og kjekk kar å samarbeide med i Turlaget. Han er sommerturleder og har vært mye benyttet som turleder på overnattingsturer. Han er en stor dugnadsmann. Han har jobbet i Bladet i Sunnhordland og dermed «proff» i utforming av annonser og ellers «pressekontakt» for Turlaget.

Kjell Aasheim: 2008–2018: Sentral i Seniorgruppen. Han har ført all statistikk og holdt orden i 10 år. 2013-2018: Sammen med konen Maria tar han vare på gapahuken i Skjephaugen. Den blir sett til 3–4 ganger i uken. Der er alltid reint og fritt for boss. Kjell stiller som «miljøskaper» i Aktiv til 100 annenhver torsdag, som kaffekoker og positiv i miljøet. Er ellers med på bygging av gapahuker, Opptur, Kom Deg Ut dagene etc.

Marie Aasheim: 2008-2018: Turleder og svært aktiv med dugnad. 2008-2016: Styremedlem i Seniorgruppen. 2013-2018: Marie har vasket og ordnet i Gapahuken i Skjephaugen annenhver dag siden den ble bygd i 2013. Marie er alltid blid og forekommende og svært lett å be om å være med på dugnader. Hun stiller alltid opp.

Bjørn Helle: 2001-2013: Med i Turgruppen og leder for Dugnadsgruppen. 2014-d.d.: Materialforvalter og hovedvaktmester for Lundarstølen. Bjørn stiller opp på alle dugnader i Stord-Fitjar Turlag og er en veldig god dugnadsmann. Han har vært materialforvalter og hoved vaktmester for Lundarstølen de siste fire årene.  Han er en god turleder som har vært mye brukt. Bjørn er omgjengelig, positiv og kjekk, og en veldig viktig ressurs i Stord-Fitjar Turlag.

Toralv Røen: 2001-d.d.: Turleder og dugnadsmann. Toralv kom inn i Toppturnemnda i 2001. Han fungerer som turleder og er en fantastisk dugnadsmann. Han har vært prosjektleder for Gapahuken ved Rydlandssaga og passer alene på denne. Toralv er en av de som har gjort mest dugnad disse fire årene Gerda har vært leder for Stord-Fitjar Turlag. Han gjorde en kjempejobb med Tårnet. Han har vært med å lage nye kart. Han lager skilt og har gjort en kjempejobb med merking i Fitjarfjellet. Det siste nå er bygging av gapahuk ved Kidnavatnet. Toralv gjør en formidabel innsats for Turlaget.

Vi gratulerer alle med Hedersknappen!

Klikk her for å skrive tekst.

Annonse