Verdien av urørt natur i dag = 0,-.

Møte med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, 10. september 2018.
Møte med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, 10. september 2018. Foto: André Marton Pedersen

Statsråd på besøk til Bergen og Hordaland Turlag. Reiselivet  og Turlaget ønsker å verdisette urørt natur.

Mandag 10. september kom olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på besøk til Bergen og Hordaland Turlag, NCE Tourism Fjord Norge og Den Norske Turistforening. Bakgrunnen for møtet var et vedvarende og økende ønske fra reiselivet og Turlaget om at Olje- og energidepartementet (OED) må be Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) om å starte å ta i bruk en metode for prissetting av urørt natur. Denne metoden må brukes i vurdering av reiselivs- og friluftslivsverdier i utbyggingssaker, eksempelvis vannkraft- eller vindkraftprosjekter.

Urørt natur for langt ned på listen

– Vi må få på plass en metode for å verdsette urørt natur. Dette er viktig fordi urørt natur kommer for langt ned på listen når regnskapet for hva som skal bygges ut og ikke blir gjort opp, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.

– Verdiene på urørt natur blir satt til kroner 0,-. Inntektene til utbyggingsprosjekter tas med i regnskapet, så man er klar på hva man tjener, men belastningen på naturen tas ikke med. Et slikt regnskap går jo i favør av kraftbransjen, fortsetter hun.

Ødven får støtte av daglig leder i NCR Tourism Fjord Norge, Dag Aksnes.

– Vårt fortrinn i Norge er urørt natur. Turistene er opptatt av det når de kommer for å stå på ski, gå tur eller padle kajakk. Roter vi til dette, mister vi fortrinner vårt. Vi må sette en verdi i kroner på urørt natur.

Verdien av urørt natur, reiselivets inntjening, folkehelse, psykisk og fysisk helse, tas ikke med i regnskapet når konsesjoner skal vurderes. Dette må med. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag
Møte med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, 10. september 2018.
Møte med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, 10. september 2018. Foto: André Marton Pedersen

Urørt natur-minister?

Kjell-Børge Freiberg forstod godt budskapet som kom fra Turlaget og reiselivsnæringen.

– I dag fikk jeg en påpekning av hva Turistforeningen er opptatt av. Vi diskuterte det å prissette urørt natur, sier Freiberg.

– Så hva er prisen på urørt natur?

– Jeg mener vi har et system i dag som vekter dette gjennom flere lover og forskrifter. I hver sak blir verdiene og samfunnsnytten av de ulike prosjektene vurdert og det blir trukket en konklusjon.

– Du er olje- og energiminister. Er du også en urørt natur-minister?

– Nei, men jeg er opptatt av at alle som sender søknader skal få en grundig og skikkelig behandling. Med det mener jeg at de som har rett etter lover og forskrifter å bli hørt selvssagt skal bli hørt, og at de ulike avveiningene må avveies gjennom konsesjonsbehandlingen.

– Hva tenker du om at DNT med sine over 300 000 medlemmer og reiselivet kommer med så klare ønsker om å ta hensyn til særlig verdifulle natur- og friluftslivsområder i fremtidige konsesjonsvurderinger?

– Jo, vi lytter til det, og noen ganger vekter Turistforeningens argumenter tyngst. Øystesevassdraget er et eksempel på at det ikke er automatikk i å få en konsesjon. Innspillene som kommer lyttes til. Vi har et regelverk som sier at innspillene skal vurderes, og det er bra. Slik er det i dag og slik skal det fortsette å være fremover også, bedyrer Freiberg.

God stemning, men krystallklart budskap, når Helene Ødven treffer olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.
God stemning, men krystallklart budskap, når Helene Ødven treffer olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Foto: André Marton Pedersen

Utålmodig Turlag og reiselivsnæring

– Nå haster det veldig mye, sier Ødven. – Dette har vi etterlyst i en årrekke. Vi har kun 12% urørt natur igjen i Norge.

– Vi hadde en god dialog i dag, så skal vi sette oss ned sammen. Jeg forventer at det skjer innen fire uker, avslutter Aksnes i NCE Tourism Fjord Norge.

I tillegg til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og hans stab deltok Oddvin Lunde, fagsjef for naturforvaltning i DNT, Nicolas Rodriguez, naturvernansvarlig i BHT, Dag Aksnes, daglig leder i NCE Tourism Fjord Norge og Helene Ødven, daglig leder i BHT, på møtet.

NCE Tourism Fjord Norge og Bergen og Hordaland Turlag har hatt et samarbeid med Vestlandsforskning. Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet er et ønske fra reiselivsinteresser og DNT for å få frem verdiene i det naturbaserte reiselivet og friluftslivet i forbindelse med utbygginger i norsk natur, for eksempel kraftutbygging.

Annonse