Lanserer filmkampanje mot vindkraftutbygging

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Norges største friluftslivsorganisasjoner og reiselivet samler seg bak filmkampanje mot vindkraftverk i verdifulle natur- og friluftslivsområder.

I kveld starter en rekke av Norges største friluftslivsorganisasjoner og reiselivet en koordinert kampanje mot vindkraftindustrien. Den inneholder en serie med videoklipp som viser de negative konsekvensene av vindkraftanlegg. Formålet er å gjøre det norske folk oppmerksom på hva store vindkraftanlegg faktisk betyr for naturen, for folk og for dyrelivet.

Kan ikke redde klima ved å ødelegge naturen

Ofte hører vi at vi må tåle å få opp flere vindkraftanlegg, for det er fornybar energi og bra for klimaet. Vi i Turlaget er for fornybar energi, men vi må velge helt andre løsninger for å redde klima enn å ødelegge de siste restene vi har igjen av villmarkspreget natur i Norge. Vi må gjøre eksisterende vannkraftverk mer effektive, vi må spare energi og vi kan ha vindkrafttubiner til havs. Solcelle, bølgeenergi og jordvarme er også andre energikilder vi kan ta i bruk. Dette handler om politisk vilje.

Vi i Turlaget kjemper ikke for naturen bare fordi vi liker å gå på tur. Dette handler om noe mye større. Naturen er grunnlaget for all vår eksistens. Forsvinner naturen – forsvinner vi.

Se filmen: Nei til vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder

Annonse