– Vi ser starten på en stor folkeaksjon i hele Norge!

Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, er glad for all støtten Turlaget får i vindkraftsaken og spår en kommende folkeaksjon.
Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, er glad for all støtten Turlaget får i vindkraftsaken og spår en kommende folkeaksjon. Foto: André Marton Pedersen

– Vi har allerede fått over 5000 signeringer på underskriftskampanjen mot vindkraftanlegg i verdifull natur, sier Helene Ødven.

I oktober startet Bergen og Hordaland Turlag et opprop mot vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftivsområder. Allerede er det kommet over 5200 signeringer.

Her er oppropet - signér du også

Det nytter at folk signerer oppropet mot vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder. Sammen kan vi få stoppet galskapen. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

Stor støtte i vindkraftkampen

Daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven, har jobbet intenst med vindkraftsaken, særlig det siste halvåret. Hun er veldig glad for all støtten Turlaget får.

– Det er fint å se at flere og flere folk forstår konsekvensene av de store og evige naturinngrepene som kommer som følge av vindkraftanlegg. Mange blir også provosert over at vindkraftindustrien skal tjene penger på å ødelegge urørt natur. Det fins mange andre og bedre alternativer, sier Helene.

Hun peker på viktigheten av å effektivisere eksisterende vannkraftverk, solcelleteknologi, bølgeenergi, isolere bygninger bedre og at det må legges bedre til rette for en storstilt satsning på havvind.

– Her har Norge mulighet til å ta en ledende posisjon i verden. I tillegg legges det nå til rette for at private husstander kan få bedre styring på eget strømforbruk gjennom AMS-målere (forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer, red. anm.). Dette er spennende å følge med på, sier Helene.

Svært mange ønsker å støtte oss i dette viktige arbeidet vi gjør for å ta vare på naturen vår for kommende generasjoner. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

Her er langversjonen av vindkraftfilmen

Stor folkeaksjon i hele Norge

Bergen og Hordaland Turlag har sammen med DNT, reiselivet og en rekke store friluftslivsaktører fremmet en filmkampanje som tar for seg konsekvensene av vindkraftverk på land. Premieren på filmen var på NRK 11. desember, da Helene Ødven gjestet programmet Norge Nå.

Du kan se hele NRK- programmet her

I programmet stilte NRK spørsmålet "Bør Norge bygge vindmølleparker i flere fjellområder for å få mer ren energi?" 
Det kom inn 1925 stemmer og hele 78% svarte nei. 

– Dette er nok et bevis på at folk utrolig glad i og stolt av det norske landskapet, naturverdier og at de er veldig opptatt av friluftsliv, sier Helene. – Vi jobber intens med vindkraftsaken, og føler vi blir ansett som en veldig viktig samfunnsaktør. Svært mange tar kontakt med oss og ønsker å støtte oss i dette viktige arbeidet vi gjør for å ta vare på naturen vår for kommende generasjoner. Vi ser starten på en stor folkeaksjon i hele Norge! 

– Større enn Alta-aksjonen var?

Alta-aksjonen hadde et enormt folkelig engasjement. De hadde også sitt eget opprop hvor folk signerte for å ta vare på Alta-vassdraget. Det oppropet fikk 15 000 signeringer. Vi har allerede fått over 5000 signeringer. Forrige gang vi kjempet for å redde naturen i Stølsheimen på 70-tallet hadde vi også en underskriftskampanje. Den gang fikk vi over 20 000 underskrifter. DNT-kampanjen #stillenatur som var mot fornøyelseskjøring på snøscooter i utmark fikk rundt 44 000 signeringer. Vi bør iallfall få 50 000 signeringer på vår nasjonale vindkraftkampanje når vi ser det store engasjementet hos folk i denne saken, sier Helene.

Vi bør iallfall få 50 000 signeringer på vår vindkraftkampanje. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

Fortsetter vindkraftkampen i 2019

Turlaget, DNT, reiselivet og mange store aktører innen friluftslivet arbeider nå med å distribuere vindkraftfilmene som er laget. Helene mener det er viktig at flest mulig folk får sett disse filmene og skjønner konsekvensene med storstilt vindkraftutbygging. Hun tror 2019 kommer minst til å bli like hektisk som 2018 har vært. 

– Over nyttår vil vi avtale møter med alle politiske parti på Stortinget. Dette er en stor allmenn sak, det er snakk om det største arealbeslaget i norsk historie. Politikerne på Stortinget må også få kunnskap om dette, sier Helene.

Hun ser frem til å fortsette kampen for å ta vare på urørt natur med uforminsket styrke i 2019.

– Jeg må få sitere motstandsmannen, fjellføreren og DNT-nestoren Claus Helberg: «Når det virkelig gjelder, så må man stramme lissene.» avslutter Helene Ødven.

Relaterte saker

Annonse