Opprør mot vindkraft

Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, er glad for all støtten Turlaget får i vindkraftsaken og spår en kommende folkeaksjon.
Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, er glad for all støtten Turlaget får i vindkraftsaken og spår en kommende folkeaksjon. Foto: André Marton Pedersen

– Vi har fått nesten 13 000 signeringer på underskriftskampanjen mot vindkraftanlegg i verdifull natur, sier Helene Ødven.

Det arrangeres støttemarsjer over hele Norge søndag 12. mai.  At engasjementet rundt vindkraft er stort er det liten tvil om. Oppropet til Bergen og Hordaland Turlag «Ja til bevaring av kyst, skog og fjell» har nesten 13 000 signeringer. I tillegg er det stort engasjement på ulike Facebook-grupper, f.eks Vindkraft: NEI til vindindustri i norsk natur. Bare denne ene gruppen har rundt 40 000 medlemmer.

Ja til bevaring av kyst, skog og fjell - signér du også

22 støttemarsjer i Norge

Av 22 støttemarsjer fra Lofoten i nord til Sandnes i sør arrangeres det fire støttemarsjer i Hordaland. De foregår på Fløysletten i BergenStordalen i Nordhordland, Husnes i Kvinnherad og på Morkavatnet på FitjarVoss Utferdslag skal også ha arrangement 12. mai med tema vindkraft. 

Stor støtte i vindkraftkampen

Daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven jobber intenst med vindkraftsaken. Hun er veldig glad for all støtten Turlaget får.

– Det er fint å se at flere og flere folk forstår konsekvensene av de store og evige naturinngrepene som kommer som følge av vindkraftanlegg. Mange blir også provosert over at vindkraftindustrien skal tjene penger på å ødelegge urørt natur. Det fins mange andre og bedre alternativer, sier Helene.

Hun peker på viktigheten av å effektivisere eksisterende vannkraftverk, solcelleteknologi, bølgeenergi, isolere bygninger bedre og at det må legges bedre til rette for en storstilt satsning på havvind.

Se Turlagets vindkraftfilm

Stor folkeaksjon i hele Norge

Bergen og Hordaland Turlag har sammen med DNT, reiselivet og en rekke store friluftslivsaktører fremmet en filmkampanje som tar for seg konsekvensene av vindkraftverk på land. Premieren på filmen var på NRK 11. desember 2018, da Helene Ødven gjestet programmet Norge Nå.

Du kan se hele NRK- programmet her

I programmet stilte NRK spørsmålet "Bør Norge bygge vindmølleparker i flere fjellområder for å få mer ren energi?" 
Det kom inn 1925 stemmer og hele 78% svarte nei. 

– Dette er nok et bevis på at folk utrolig glad i og stolt av det norske landskapet, naturverdier og at de er veldig opptatt av friluftsliv, sier Helene. – Vi jobber intens med vindkraftsaken, og føler vi blir ansett som en veldig viktig samfunnsaktør. Svært mange tar kontakt med oss og ønsker å støtte oss i dette viktige arbeidet vi gjør for å ta vare på naturen vår for kommende generasjoner. Vi ser starten på en stor folkeaksjon i hele Norge! 

– Større enn Alta-aksjonen var?

Alta-aksjonen hadde et enormt folkelig engasjement. De hadde også sitt eget opprop hvor folk signerte for å ta vare på Alta-vassdraget. Det oppropet fikk 15 000 signeringer. Vi har allerede fått over 5000 signeringer. Forrige gang vi kjempet for å redde naturen i Stølsheimen på 70-tallet hadde vi også en underskriftskampanje. Den gang fikk vi over 20 000 underskrifter. DNT-kampanjen #stillenatur som var mot fornøyelseskjøring på snøscooter i utmark fikk rundt 44 000 signeringer. Vi bør iallfall få 50 000 signeringer på vår nasjonale vindkraftkampanje når vi ser det store engasjementet hos folk i denne saken, sier Helene.

Annonse