Drevne politikere på ferskingkurs

Matlaging på bål var en av temaene i løpet av ferskingkurset.
Matlaging på bål var en av temaene i løpet av ferskingkurset. Foto: Helene Ødven

Bål, orientering, mat, teltovernatting og konkurranser. Tett program da fylkespolitikerne deltok på ferskingkurs i friluftsliv.

Bergen og Hordaland Turlag inviterte fylkespolitikerne i Hordaland og Sogn og Fjordane med på ferskingkurs i friluftsliv på Fronnes i Aurlandsfjorden. I løpet av én intens dag skulle de lære alt det viktigste innen friluftsliv som bålbygging, orientering, matlaging på stormkjøkken, sette opp lavvo og løse ulike lagoppgaver. Kaspar Øines Skjulhaug fra Bergen og Hordaland Turlag var kursleder.

– De klarte seg veldig bra! skryter Øines Skjulhaug. En slik gruppe med politikere er en avspeiling av befolkningen. Noen kunne litt fra før, noen kunne mye fra før og noen syntes dette var litt vanskelig, sier han. 

Tor André Ljosland (KrF), leder av kultur-, idrett- og ressursutvalget, deltok på ferskingkurset sammen med nærmere 40 andre fylkespolitikere.

– Det var veldig kjekt å være med, sier Ljosland. – Vi lærte om regler og ferdsel i naturen. Vi hadde også konkurranser og det var motiverende. Etterpå tente vi bål, slappet av og pratet sammen. De politiske skillelinjene viskes ut i naturen, sier han.

Ferskingkurs inn i skolen

Daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven, var også med og trekker frem ferskingkursene som et viktig tiltak for å lære ungdom friluftsliv.

– Vi i Turlaget tilbyr ferskingkurs til flere skoler og vi ser at dette gir veldig gode resultater. Det er derfor vi inviterte politikerne med på dette. Nettopp for å vise hvor viktig friluftsliv er i samfunnet.

Ødven mener det er viktig å få friluftsliv tidlig inn i skolen, slik at alle får lært om det å være utendørs. 

– Det er ikke alle som har foreldre eller besteforeldre som kan videreføre deres friluftslivskunnskap, derfor er det viktig at vi i Turlaget fyller det tomrommet, blant annet ved å arrangere ferskingkurs for skoleelever, sier Ødven.

Ljosland er enig i at ferskingkurs er et godt tiltak for å få flere ungdommer glad og trygg i naturen.

– Jeg opplever at ungdommer elsker å være på tur når de først kommer seg ut, men da trenger de kunnskapen. De deltar jo på klimaopprør og er opptatt av naturen. Ferskingkurset er veldig viktig for å få flere glad i friluftsliv, sier Ljosland.

Ødven oppfordrer politikerne til å prioritere friluftsliv og ferskingkurs i skolen, og sier Turlaget trenger mer ressurser til dette arbeidet.

– Jeg opplever at friluftsliv allerede er politisk prioritert, men at dette i fremtiden blir et enda viktigere fokusområde, sier Ljosland.

Stadig mer foregår på data og det å legge vekk mobilen er viktig. Det er befriende å komme dit det ikke er dekning, da kan man senke skuldrene. Det blir et pusterom. Tor André Ljosland (KrF), leder av kultur-, idrett- og ressursutvalget
Kursleder Kaspar Øines Skjulhaug klargjør neste lagoppgave. Da skal det orienteres.
Kursleder Kaspar Øines Skjulhaug klargjør neste lagoppgave. Da skal det orienteres. Foto: Helene Ødven

Sett friluftslivet på dagsorden i valgkampen

Da Turistforeningen var samlet til landsmøte i Lofoten i juni ble viktigheten av å skape gode frilutslivskommuner løftet frem. Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelser har dokumentert effekt på helse og livskvalitet. 

– Friluftsliv er en nøkkel til å få med mange av de som i dag er inaktive. Å være fysisk aktiv i naturen og i nærmiljøet er den aktiviteten flest nordmenn oppgir at de ønsker å gjøre mer av. For å gjøre det enkelt for flere å drive et aktivt friluftsliv, må hver enkelt kommune utarbeide en plan for friluftslivet, sier Ødven.

– Heldigvis har vi god tilgang til friluftslivsområder, og det er viktig at vi tar vare på de for fremtidens generasjoner. Vi har delt ut ekstra penger til friluftsrådene i vår region til for eksempel dagsturhytter, så friluftsliv er absolutt på agendaen til oss politikere, sier Ljosland.

Les mer om DNTs resolusjon «Friluftsliv skaper gode lokalmiljøer!» her

Nei til vindkraft i verdifulle natur- og friluftslivsområder

Innemellom bålbygging og orientering ble det også tid til vindkraftprat. Turlaget har i lang tid jobbet for å hindre utbygging av store vindkraftanelgg i vår sårbare natur, og flere og flere politikere engasjerer seg i vindkraftsaken.

– Det er viktig å ta vare på de nære og kjære friluftslivsområdene våre. Vindkraftutbygging trues mange friluftslivsområder og vi snakket sammen om viktigheten av å ta vare på naturen vår og artsmangfoldet, sier Ødven.

Friluftsliv er kulturarven vår. Friluftsliv er norsk folkesjel.  Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

Fokus på friluftsliv og naturverdier i nye Vestland

Det var to intense og lærerike dager. Kursleder Øines Skjulhaug er imponert over innsatsen.

– Politikerne var kjempeflinke! De hadde stor innlevelse og var veldig entusiastiske. Det virker som de liker å være ute og de likte også å bli utfordret. Vi fikk gode tilbakemeldinger på dette kurset fra de, så jeg håper at ferskingkurs er noe vi kan tilby flere skoler og ungdommer i fremtiden, sier han.

– Det var kjekt å ha med våre gode fylkespolitikere fra både Sogn og Fjordane og Hordaland på ferskingkurs. Vi ser fram til et godt samarbeid for friluftsliv og naturverdier i det nye fylket vårt Vestland - og alle skal få diplom! avslutter Ødven.

Å sette opp en lavvo er ikke alltid like intuitivt. Hvordan er det best å gjøre det?
Å sette opp en lavvo er ikke alltid like intuitivt. Hvordan er det best å gjøre det? Foto: Helene Ødven

Annonse