Stor protestaksjon mot flere vindkraftturbiner på Fitjar

Gerda Øen, styreleder i Stord–Fitjar Turlag, var en av rundt 150 deltagere på protestaksjonen mot flere vindkraftturbiner på Fitjar.
Gerda Øen, styreleder i Stord–Fitjar Turlag, var en av rundt 150 deltagere på protestaksjonen mot flere vindkraftturbiner på Fitjar. Foto: Jan Henriksen

– Vi syns det er nok vindkraftturbiner her på øyen. Vi har fått vår del.

Det er nok nå

Vindkraftdebatten raser på Fitjar som så mange andre steder i Norge, og i går arrangerte Stord–Fitjar Turlag protestaksjon mot flere vindkraftturbiner på Fitjar. Bakgrunnen er at det planlegges 40 nye vindkraftturbiner i området ved Grønafjellet. Fitjar har allerede 55 turbiner fra før på Midtfjellet.

– Vi syns det er nok vindkraftturbiner her på øyen. Vi har fått vår del. Vi kommer til å lenke oss iført bunader om det kommer én eneste vindmølle til på Fitjar! sier styreleder i Stord-Fitjar Turlag, Gerda Øen.

I forbindelse med protestmarsjen ble det arrangert to fellesturer, ene turen gikk til det aktuelle utbyggingsområdet ved Grønafjellet og den andre turen gikk over Kidno med utsikt over Grønafjellet. På protestaksjonen var det rundt 150 personer, ifølge BT, mens det var ca 50 personer med på de to fellesturene.

Gerda Øen peker på at det er både fordeler og ulemper med vindkraft, men mener politikerne må ta vare på urørt natur og heller se på andre former for energi.

– Profitten går jo også til Tyskland, det er helt vanvittig. Vi må ikke overbelaste Fitjar. Å legge halve øyen full av vindmøller og veier, det vil vi ikke være med på. Det er nok nå! sier Øen.

Vi må ha resten av øyen slik som den er. Gerda Øen, styreleder i Stord-Fitjar Turlag

Vi skal være våkne

Kampen mot vindkraftturbiner i verdifulle natur- og friluftsområder har Bergen og Hordaland Turlag og Turistforeningen jobbet med i lang tid. Daglig leder, Helene Ødven, var også med på arrangementet og holdt appell. 

– Det er viktig for oss å være med å støtte Stord-Fitjar Turlag og lokalbefolkningen i denne viktige kampen. Friluftsliv er viktig for folk, og Fitjar har ikke flere områder å avse. Arealutbygging er vår tids største trussel mot klimaet, så vi kan ikke redde klima ved å bygge ned norsk natur, sier Ødven.

Stord-Fitjar Turlag blir gjerne med på flere aksjoner fremover og Gerda Øen lover én ting:

– Vi skal være våkne; vi kommer til å følge med!

NVE har hittil pekt på hele 13 større områder som de anser som mest egnet for vindkraftproduksjon. Stord, Fitjar, Tysnes og Sunnhordland inngår i et av disse områdene. Mange av områdene ligger i verdifulle natur- og friluftslivsområder. 
Helene Ødven, Stord-Fitjar Turlag og lokalbefolkningen stilte opp på marsjen mot flere vindkraftturbiner på Fitjar.
Helene Ødven, Stord-Fitjar Turlag og lokalbefolkningen stilte opp på marsjen mot flere vindkraftturbiner på Fitjar. Foto: Tomas Salem

Se vindkraftvideo her

Annonse