Søk om midler hos Finsefondets Miljøfond

Foto: Marius Dalseg Sætre

Engasjert i natur og klima? Finsefondet deler ut penger til gode prosjekter. Søknadsfrist 1. april.

Finsefondet er en uavhengig stiftelse etablert i 1988, og dets formål er å støtte forskning, undersøkelser og tiltak som tar sikte på å verne norsk fjellnatur. Gjennom utdeling av årlige stipender til organisasjoner eller enkeltpersoner, ønsker fondet å stimulere arbeidet for vern av norsk fjellnatur. Stipendiets størrelse varierer med avkastningen av fondsmidlene og har variert mellom 100 000 og 300 000 kroner de siste årene.

Nå ønsker Finsefondet søkere velkommen. Søknadsfristen er 1. april.

Annonse