Digitalt årsmøte i Turlaget

Årsmøte i Bergen og Hordaland Turlag, 28.5.20.
Årsmøte i Bergen og Hordaland Turlag, 28.5.20. Foto: Elisabeth Skage

Turlaget med digitalt årsmøte for første gang.

Torsdag 28. mai hadde Bergen og Hordaland Turlag digitalt årsmøte. Teknikken fungerte og styreleder Elisabeth Skage ledet møtet sammen med landsstyremedlem Elisabeth Eide og daglig leder i BHT Helene Ødven.

Nye styremedlemmer inn

Totalt kom det inn fire nye styremedlemmer i styret til Bergen og Hordaland Turlag. Det er Rune Samdal, Jane Britt Daae, Elsa Buvik og Oddvin Neset. Alle er friluftsglade personer som sammen bidrar med bred faglig kompetanse inn i det sittende styret. Vi ønsker de lykke til i sine nye verv. 

De personene som gav seg i styret etter solid innsats er  Kristin Ulvang, Vibeke Reigstad og Sara Petrine Solli Veierød og Elisabeth Eide. Styreleder Elisabeth Skage takket de så mye for all den innsatsen de har lagt ned i Turlaget. Pål Kristian Haugetun går inn i kontrollutvalget etter Beate Korsøen. Vibeke Reigstad går inn i i valgkomiteen etter at Børge Brundtland trådte av som leder.

2019 - et sterkt år for Turlaget

Når 2019 ble oppsummert under årsmøtet vitner tallene om et meget godt år for laget. Ved utgangen av av 2019 talte antall medlemmer hele 31 569 personer, som er en økning på 1,1%. Vi arrangerte 2455 turer og kurs og fikk med oss 74 626 turdeltagere ut i naturen. 23 027 personer overnattet på en av våre 25 turlagshytter, som er en økning på 2,8%. Hele 107 847 timer (98 349 timer i 2018) er statistikkført som frivillig arbeid i fjor. Det er det samme som 61,6 årsverk! Sammenlignet med fjoråret er dette en økning i dugnadstimer på hele 5,4 årsverk. 

Innsatsen fra alle de frivillige og tilsatte i Turlaget ble lagt merke til av «Nasjonalforeningen for folkehelsen». Turlaget fikk tildelt «Folkehelseprisen 2019» og det ble lagt stor vekt på Turlaget sitt forebyggende arbeid gjennom fysisk aktivitet i Hordaland.

Av andre store hendelser i 2019 kan vi nevne vindkraftsaken som Turlaget har engasjert seg i og jobbet med gjennom hele 2019. Oppropet Ja til bevaring av kyst og fjell, som Turlaget initierte, hadde over 17 000 signeringer i utløpet av 2019. Gledelig var det at Stortinget vedtok 12. mars at Øystesevassdraget skulle inn i verneplanen. Over 30 års kamp fikk sin velfortjente seier. 

Breidablik i Kvammafjella ble åpnet i juni, og det fantastiske tunet har hatt mye besøk siden den gang. Alexander Grieghytten i Bergsdalen har blitt renovert, og framstår nå som en ny og moderne hytte som egner seg både til tradisjonelle turfolk og for bedrifter som ønsker en god ramme rundt et seminar. Kalvedalshytta har hatt en økning i tallet på besøkende, og den nye, flotte sikringsbuen har gitt flere sengeplasser. I tillegg har Fonnabu fått et spenstig og flott tilbygg som er tegnet av Eilif Bjørge.

Flere av våre stier ble også rustet opp i 2019. Stien langs Storlitjørn til Gullhorgabu turisthytte i Bergsdalen fikk seg et skikkelig løft, det samme har stien fra Breidablik til Søre Hamlagrø. Videre er stiene mellom Vatnane og Åsedalen remerket, det samme er ruten fra Vardadalsbu til Straume. 

Elisabeth Skage avsluttet med å takke alle som har gjort 2019 til et meget godt turlagsår. Nå er vi godt i gang med 2020 og har mange spennende satsninger og prosjekter foran oss. 

Helene Ødven, Elisabeth Skage og Elisabeth Eide under det digitale årsmøte i Turlaget 28.5.20.
Helene Ødven, Elisabeth Skage og Elisabeth Eide under det digitale årsmøte i Turlaget 28.5.20. Foto: Børge Brundtland
Bergen og Hordaland Turlag sitt formål er å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 

Annonse