Gå Bergen på langs

Befaring med Bergen kommune, Jubileumsstien etappe 4, 10. juni 2020.
Befaring med Bergen kommune, Jubileumsstien etappe 4, 10. juni 2020. Foto: André Marton Pedersen

I forbindelse med 950-årsjubileet til Bergen by lanseres Jubileumsstien i dag.

Fra Fana i sør til Åsane i nord

Det er i år 950 år siden kongen Olav Kyrre ga Bergen status som by. Feiringen har nok ikke blitt som planlagt på grunn av koronakrisen, med mange avlyste og utsatte arrangementer, men én ting kunne ikke Covid-19 gjøre noe med: Jubileumsstien.

Den strekker seg fra Krokeide i sør til Televik kai i nord, totalt 55 kilometers lengde.

­– Vi ønsker å hedre Bergen. Derfor har vi laget Jubileumsstien, som er en sammenkobling av eksisterende stier, gang- og sykkelveier. Dette er en sti som mange bergensere kan få glede av, siden den strekker seg gjennom flere bydeler og mange turområder. Mange kan starte turen fra der de bor, sier Kristin Madsen Klokkeide, seksjonsleder for naturforvaltning i Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Åtte etapper

Stien er delt opp i totalt åtte etapper, hver med ulik lengde og vanskelighetsgrad. Velg hva som passer deg best. Det vil ligge etappebeskrivelser, detaljerte kart og gps-spor på UT.no når turen er lansert.

Les etappebeskrivelser Jubileumsstien på ut.no

– Alle etappene er koblet til et busstopp ved start- og sluttpunkt, så folk kan komme seg til og fra på en enkel måte. Stien er godt merket, sånn at det skal være lett å finne frem. Hver merkepinn har sitt eget id-nummer, så skulle du trenge hjelp, kan man lett finne deg, forklarer Madsen Klokkeide.

Krevende arbeid

Arbeidet med å lage en slik jubileumssti har ikke vært helt problemfritt. Med nærmere hundre grunneiere som skulle kontaktes, hadde kommunen en del arbeid med å innhente de nødvendige tillatelser, men til slutt kom alt på plass.

– Det har også vært mye arbeid med å merke og skilte 55 kilometer med sti. A2G har hjulpet med både skilting og merking, og innleide kloppleggere har utbedret stipunkter. I Bymiljøetaten har en hel rekke folk blitt dratt inn i arbeidet etter som byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal og naturforvalter Tone Katagiri Bjørø har jobbet frem traséen. Turlaget har også hjulpet oss i forbindelse med informasjonsarbeidet og UT.no, sier Madsen Klokkeide.

Se kartfortelling om Jubileumsstien her

GC Rieber-fondene har utplassert flere benker i byen i forbindelse med 950-årsjubileet, og noen av disse benkene finnes også langs Jubileumsstien, som blir en del av turpostene til DNT SjekkUT.

Prosjektet har en kostnad på i overkant av 1 million kroner. Nå håper Madsen Klokkeide at stien blir brukt i mange år fremover.

– Vi håper folk skal ha glede av stien også ut over selve jubileumsåret. Vi er opptatt av å tilgjengeliggjøre turmuligheter der folk bor; dét bidrar til god folkehelse! Bergen har et veldig variert landskap, og det viser denne turen godt.

Last ned appen "DNT SjekkUT". Søk på Jubileumsstien og du vil få opp de åtte etappene. Sjekk inn når du når punktene.

Annonse