Video: – Nei til mer vindkraft i Fitjar kommune

Hvilke turmuligheter skal kommunen tilby barna på Fitjar i fremtiden? 6 meters brede anleggsveier og vindkraftanlegg? undrer Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.
Hvilke turmuligheter skal kommunen tilby barna på Fitjar i fremtiden? 6 meters brede anleggsveier og vindkraftanlegg? undrer Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag. Foto: André Marton Pedersen

Det siste urørte fjellet i Fitjar kan bli industriområde. Se video Turlaget har laget for å bevare Grønafjellet.

Enda et vindkraftanlegg på Fitjar?

Grønafjellet er det siste urørte fjellet i Fitjar kommune. Midtfjellet Vindkraftpark AS ønsker å omgjøre det unike fjellområdet til et industrianlegg. Hele 18 km2 av det unike naturområdet ønsker de å beslaglegge. Det kan bli bygget 40 turbiner der, hver med opp til 160 meters rotorhøyde. For å få reist vindkraftanlegget må det bygges ca 30 km med anleggsveier på minimum seks meters bredde.

Nok vindkraftverk i Fitjar. Se video fra Midtfjellet.

Grønafjellet må ikke bygges ut

Et mulig nytt, digert vindkfartanlegg i vakre Fitjar kommune får biolog, forfatter og naturfotograf Jan Rabben til å riste oppgitt på hodet.

– Grønafjellet er indrefileten på hele øyen når det gjelder landskap og natur, sier han. – Der finnes det reinrose og mange andre eksklusive plantearter, og der er et rikt fugleliv med storlom, heilo, jordugle, orrfugl og kongeørn. Hvis de tar Grønafjellet, så ødelegger de det mest eksklusive fjellområdet på hele øyen, sier Rabben.

Grønafjellet må ikke bygges ut, for der har du de aller beste naturkvalitetene på hele øyen. Jan Rabben, naturfotograf, biolog og forfatter

Jan Rabben får full støtte av leder for natur- og miljøgruppen i Stord-Fitjar Turlag, Birger Taranger.

– For oss er Grønafjelletområdet veldig viktig, for vi har mange turstier som går der. Hvis Grønafjellet blir nedbygget blir hele Fitjarfjellet fullt med vindmøller. Som turlag er vi veldig lite interessert i det. Det blir veldig trasig, sier Taranger.

Grønafjellet er et unikt friluftsområde med veldig flotte høyfjellskvaliteter. Dette har stor verdi for oss som liker å gå tur i urørt fjellandskap på Stord. Birger Taranger, leder for natur- og miljøgruppen i Stord-Fitjar Turlag

Filmopptak på Midtfjellet Vindkraftpark

Helene Ødven, daglig leder for Bergen og Hordaland Turlag, er i filmen for å bevare det siste urørte fjellområdet i Fitjar kommune.

– Vi er opptatt av å ta vare på urørt natur og viktige friluftsområder, derfor har vi laget denne filmen. Grønafjellet er det siste urørte fjellområdet som er igjen på Fitjar, og det skulle bare mangle at ikke vi i Bergen og Hordaland Turlag er med på å løfte denne saken.

Det er jo vanvittig om Fitjar kommune ikke tar vare på det siste urørte fjellet sitt. Nå får det være nok. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag
Det er viktig at folk får opp øynene for de negative sidene med vindkraftanlegg. Dette er ikke grønn energi i rett forstand.
Det er viktig at folk får opp øynene for de negative sidene med vindkraftanlegg. Dette er ikke grønn energi i rett forstand. Foto: André Marton Pedersen
68% av den norske befolkning er imot vindkraft når den medfører betydelige naturinngrep, viser en undersøkelse gjort av Opinion 2020.

Beste klimatiltak: La urørt natur ligge

Utbyggerne skjønnmaler hvor grønn vindkraftindustrien er, men en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) konkluderte blant annet med at det viktigste klimatiltaket som kan gjennomføres i Norge er å la norsk natur være mest mulig i fred.

– Vi får mer og mer kunnskap om at vindkraftturbiner ikke er så bra for klima som utbyggerne vil ha det til. For eksempel vet vi at myrene våre binder mye CO2. Disse myrene blir ødelagt når anleggsveiene må bygges for å kjøre inn de store turbinene i fjellet, sier Ødven.

Videoen viser også turleder Birger Taranger som står på fjellet omgitt av 55 turbiner på Midtfjellet Vindkraftpark.

– Vi arrangerer veldig få turer her på Midtfjellet, sier Taranger.

Han og Stord-Fitjar Turlag frykter at Grønafjellet nå kan bli neste stopp for vindkraftutbyggerne.

– Grønafjellet er et utrolig flott fjellområde å gå i. Hvis det også blir utbygget, så har ikke Fitjar kommune urørt fjellområde igjen. Så gale er det, sier Taranger.

– Disse vindkraftplanene er særlig ille når vi vet at arealutbygging er en stor trussel mot klimaendringene. Vi må sette på bremsene og slutte å ødelegge urørt natur. Planeten vår tåler det rett og slett ikke, avslutter Ødven.

Hvilke turmuligheter skal kommunen tilby barna på Fitjar i fremtiden? 6 meters brede grusveier og vindkraftanlegg? Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag
Stortinget skal behandle regjeringens vindkraftmelding senere i høst. Vi i Turlaget jobber nå med å påvirke innholdet i meldingen slik at mest mulig urørt natur og verdifulle friluftslivsområder blir spart.

Se bildeserie av det rike plante- og dyrelivet på Grønafjellet her

Annonse