Endelig fellesmøte i Øystese

Fellesmøte i Øystese i Kvam, 13.–14. november 2021.
Fellesmøte i Øystese i Kvam, 13.–14. november 2021. Foto: André Marton Pedersen

Turlaget signerte Bærekraftsløftet, delte ut Hedersknapp og fikk sett Øystese og Kvam på sitt vakreste.

Sist helg var det fellesmøte i Øystese hvor tillitsvalgte i lokallag, turgrupper og utvalg, og ansatte i Bergen og Hordaland Turlag var samlet til diskusjon og inspirasjon. Erfaringer og utfordringer ble delt på tvers av lokallag og målet er å gjøre Turlagets tilbud enda mer attraktivt. 

– Dette var helt fantastisk å endelig få være sammen igjen! Vi er lei av digitale møter, og det er viktig å treffes og bli kjent med hverandre. Det er så mye lettere å ta kontakt med hverandre når vi har truffet hverandre fysisk, sier styreleder Elisabeth Skage etter fellesmøtet.

Turlaget signerte «Bærekraftsløftet»

DNT har utviklet en bærekraftstrategi for å forbedre egen drift og for å gjøre det lettere å ta del i et natur- og klimavennlig friluftsliv i Norge. Under fellesmøtet signerte styreleder Elisabeth Skage «Bærekraftsløftet», og dermed har Bergen og Hordaland Turlag sluttet seg til DNTs bærekraftstrategi for 2021–2030.

– Jeg er enormt glad for at vi har signert Bærekraftsløftet med et samlet fellesmøte i ryggen. Vi gjør allerede mye som er bærekraftig, f.eks at vi har delingsøkonomi på hyttene og at vi arrangerer mange nærturer. Samtidig er det viktig at vi også reduserer friluftslivets fotavtrykk. Mange har for mye utstyr og mange bruker for mye privatbil. Vi må øke bevisstheten rundt vår virksomhet og lage konkrete planer for hvordan vi kan bli mer bærekraftig, sier Skage.

I DNTs bærekraftstrategi er det lagt opp til tre tydelige ambisjoner:

 • DNT skal redusere friluftslivets fotavtrykk

• DNTs hytte- og rutenett skal være Norges mest bærekraftige ferie- og fritidstilbud

• DNT skal være en tydelig stemme for friluftsinteresser og vår felles naturarv

Se bilder fra lørdagens fellesmøte

Vært arrangert tre ganger

Fellesmøtet i Øystese ble arrangert av Kvam Turlag. Egentlig skulle møtet bli holdt sist høst, så ble det flyttet til våren 2021, men det ble også avlyst, og endelig kunne fellesmøtet bli gjennomført i nydelige Hardanger-kulisser med hvitkledde fjelltopper. Rammene for kunnskapsdeling og inspirasjon kunne ikke vært bedre.

– Fellesmøtet er en veldig viktig møteplass for oss i Turlaget. I denne helgen kan vi dele erfaringer, gleder og frustrasjoner med hverandre, og gjøre hverandre gode. Vi deler de gode historiene og utfordringene vi står overfor, sier Skage.

Mye viktig arbeid skjer i møterommene, men jeg tror enda mer skjer i mellomrommene. Det er der vi får tid til å snakke sammen, le og dele de gode historiene. Det er der vi blir inspirert! Elisabeth Skage, styreleder i Bergen og Hordaland Turlag

På lørdagen ble det tid til en liten tur til Selesete og til Utsikten før middag og underholdning ventet senere på kvelden.

Se bilder fra turen til Selesete og Utsikten her

Hedersknapp til Oddvar Skre

Oddvar Skre fikk utdelt Hedersknappen under fellesmøtet for sitt langvarige frivillige arbeid i Turlaget. Han har vært med i Naturvernutvalget i 29 år, og har gjort en flott innsats for Turlaget over lang tid i en rekke ulike naturvernsaker. På slutten av 2000-tallet og fra 2012 og utover har det vært en rekke utbyggingssaker som Oddvar har jobbet med, ikke minst Øystesevassdraget som ble varig vernet 12. mars 2019 etter 30 års kamp. Oddvar Skre har kommet med mange viktige innspill i ulike plansaker og andre saker som Turlaget har vært engasjert i, og applausen var stor under fellesmøtet.

Oddvar Skre fikk Hederknappen for sitt langvarige frivillige arbeid med naturvern.
Oddvar Skre fikk Hederknappen for sitt langvarige frivillige arbeid med naturvern. Foto: André Marton Pedersen

Tur til Slåttenuten og Krokavatn

Deler av søndagen ble brukt som seg hør og bør for et Turlag, nemlig til tur. Kvam Turlags turledere viste frem Hardanger fra sin beste side. På vei opp til Slåttenuten hvilte en blikkstille Hardangerfjord med hvitkledde fjelltopper. Etter en rast på Slåttenuten gikk turen videre til dagsturhytten Kvilekroken ved Krokavatnet før alle dro hjem til sitt.

– Denne helgen gav meg et skikkelig løft! Jeg kommer hjem med mye energi og inspirasjon, og har lyst å skape enda mer aktiviteter fremover. F.eks håper jeg vi klarer å få Turboklubber i flere lokallag og få enda flere medlemmer, sa Elisabeth Skage etter turen og fortsetter: – 2022 er Frivillighetens år! Det er de frivillige som gjør at vi kan ha alle aktivitetene, turene, hyttedriften og merking av stier. Jeg gleder meg til å feire dem neste år og vil bare si tusen takk for et fantastisk fellesmøte! Kvam er et eventyr av turmuligheter kun en time unna!

Se bildene fra turen til Slåttenuten og Krokavatn her

Annonse