Hallingskeid - Rembesdalseter

Hallingskeid - Rembesdalsseter
Hallingskeid - Rembesdalsseter Foto: LInda Fongaard

Turen fra Hallingskeid til Rembesdalseter er vel 20 kilometer og går i nydelig men krevende høyfjellsterreng mellom 1050 og 1250 m.o.h.

Turen starter ved Hallingskeid Turisthytte ved Bergensbanen. Du følger Rallarvegen ca. 1 kilomter mot øst før du kommer til skilt merket Rembesdalseter og Osa. Ta av veien her og følg stien. Elva Moldani krysses på sommerbro. Videre følges stien oppover langs Buadalen. Elven krysses ved stiskille mot Osa og forsettes sørover mot Grøndalsnuten og Kvilingahaug. Etter hvert passerer du høystpentmaster sør for Kvilingavatnet. Her er det mulighet for en liten vading eller to om vannføringen er stor. Terrenget er relativt lettgått. Mye fast berg og hardpakket jord/mose. Vel halveveis på turen ser du Austdølbu om du er oppmerksom. Et lite nydelig krypin som eies av Ulvik Fjellstyre. Den gir ly og varme for matpakken på kalde dager i fjellet. 

Videre fortsetter stien over Reipstjørnane. Et område som ser vått og utfordrende ut å passere på kartet, men med en sti på berg som balanserer flott mellom vannene når vi går turen. Ved Langevannet får vi en liten demning på vår vestside, før stien tar oss siste del ned mot Rembesdalseter. Vi ser nå Hardangerjøkulen/ Rembesdalskåka på vår venstre side. Nydelig skue i barskt terreng.

Ved passering Fossavatnet er det nå ca 3 kilometer igjen til Rembesdalseter. Terrenget endrer seg noe på slutten av vår tur. Fra tørr steingrunn, til mykere, våtere og litt brattere underlag. 1,5 kilometer før endepunktet passeres stikrysset til Liseth og Sima. Denne ruten er lagt om da gammel rute som gikk under Rembesdalskåka var utsatt for jøkullaup, snø og ras. Stien på østsiden av Rembesdalseter er lagt ned og skal IKKE brukes. 

Siste stiskille på denne turen er like ved hytten. Der passeres stien mot Finse som slynger seg bratt oppover mot Lureggane og Luranuten. Rembesdalseter ligger nå på en grønn og frodig setervoll rett foran oss. En nydelig og spektakulær plass om man har blikket festet mot øst og Hardangerjøkulen. Rembesdalsvatnet i front av oss er demmet opp og ved lite vannføring er det ikke spesielt pent i et ellers helt spekatakulært område av Hardangervidda.

Kort oppusmmert en nydelig  lang tur i et av de flotteste områdene på Hardangervidda. Turen går i et eksponert høyfjellsområde som er svært utsatt for vær og vind. Du trenger god fysikk og kunnskap om høyfjellet for å få en trygg og fin tur i dette området. Kart/ kompass og annet høyfjellsutsyr er obligatorisk om du velger å gå denne turen. Deler av området er litt monotont og med få holdepunkter i ved dårlig vær. Stien er godt merket og vardet.


Annonse

Skrevet av Linda Fongaard 30. august 2018