Beredskap i Turlaget

Foto: Torill Refsdal Aase

Turlaget har organisert beredskap for ulykker på våre aktiviteter og anlegg. Beredskapen er beskrevet i beredskapsplanen, og Turlaget har en beredskapsgruppe ledet av daglig leder. Ryggmargen i vårt sikkerhetsarbeid er Risiko og sårbarhetsanalysen.

HANDLINGSPLAN VED ULYKKE

LOGGSKJEMA NÅR ULYKKE MELDES

LOGGSKJEMA VED ULYKKESHÅNDTERING

BEREDSKAPSPLAN BERGEN OG HORDALAND TURLAG

​​​​​​​RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)​​​​​​​

Kontakt:
Helene Ødven
Daglig leder
Tlf: 55 33 58 18/982 49 808
helene.odven(at)dnt.no 

Annonse