Friluftslivskurs i skolen

DNT ønsker å vise veien ut til naturens og friluftslivets mangfoldige muligheter, og vi vil ha med oss alle! Derfor vil vi i Bergen og Hordaland Turlag styrke rammene for friluftsliv i skolen og tilbyr endel ulike typer kurs rettet mot både lærere og elever. I 2019 er kursene fullfinansiert og koster ikke skolene noe.


 • Ferskingkurs i Friluftsliv

 • Fersking på Overnatting

 • Grunnleggende Turlederkurs

 • Workshop i Friluftsliv


Ta kontakt med Kaspar Skjulhaug for å lage avtaler

kaspar.oines.skjulhaug(at)dnt.no  eller 40199514

Foto: Andre Marton Pedersen, André Marton Pedersen

Ferskingkurs i Friluftsliv

Kan gjennomføres for elevgrupper med lærere, eller rene læreregrupper

Tidsramme: 10 timer fordelt på 2, 3 eller 4 økter.

Praktisk kurs der man lærer grunnleggende ferdigheter innen friluftsliv. Vårt ønske med kurset er å gi trygghet, selvtillit og inspirasjon for å komme seg ut i naturen. Friluftsliv byr på en enorm bredde fra en liten rusletur i parken eller skogkanten til krevende langturer i bratt vinterfjell. Gjennom ferskingkurset får deltagerne kompetanse til å starte utforskingen av bredden.

 • Allemannsretten
 • Kart og kompass
 • Turplanlegging
 • Bål
 • Primus
 • Mat på tur
 • Bekledning
 • Tursekk
 • Info om DNTs tilbud

Dette kursert kan gjøres for elevgrupper sammen med lærer eller rene lærergrupper. Aktuelt i fagene Kroppsøving, Natur miljø og frilufsliv og Fysisk aktivitet og helse. Hovedmålet er å gjøre elevene trygge på å bedrive selvstendig friluftsliv og samtidig gjøre lærere trygge på å være ute sammen med sine elever. 

Ta kontakt ved ønske om et slikt kurs

kaspar.oines.skjulhaug(at)dnt.no


Veldig lærerikt og moro å delta på kurset! Terese (16)
Foto: Andre Marton Pedersen, André Marton Pedersen

Fersking på Overnatting

Kan gjennomføres med elevgrupper sammen med lærere

Tidsramme: 3 timers planleggingsmøte med elever + 2 skoledager med overnatting om kvelden.

Hvordan planlegge og gjennomføre en teltovernatting i utmark, helst i nærområdet til skolen.

 • Hvor kan vi sove?
 • Orientering/veien til leirplassen
 • Bekledning og utstyr for overnatting
 • Leirplassen
 • Sove ute
 • Mat og drikke ute
 • Tips til matrettter
 • Bålet

I kroppsøvingsfaget ligger kompetanse målet planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, også med overnatting ute. Dette er et kompetansemål vi ønsker å støtte skoler til å få gjennomført på en god måte. Vi kan stille med utstyr, turplanlegging og delvis personell ved behov for å gjennomføre slike teltovernattinger i nærområdet.

Veldig aktuelt i faget Kroppsøving, men kan også være aktuelt i faget Natur, miljø og Friluftsliv

Ta kontakt ved ønske om et slikt kurs

kaspar.oines.skjulhaug(at)dnt.no

Som faglærer i valgfaget på 6.året har jeg også lært mye og vi har fått en del ideer og tips/triks å ta med i videre utvikling av faget her på skolen. Eivind Ona Karlsen lærer i faget Natur, miljø og friluftsliv
Foto: Marius Dalseg Sætre

Grunnleggende Turlederkurs

Kan holdes for elevgrupper med erfaring eller lærergrupper, det vil også arrangeres kurs for lærere, som enkelt lærere kan delta på.


Tidsramme: 3 timer teori + 15 timer ute i felt

Grunnleggende Turlederkurs er en del av utdanningsstigen for å være turleder på DNT sine turer (DNTs turlederstige). Turlederutdanningen skal gi en enhetlig basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon. Kurset innholder endel teori, men det er lagt opp til praktisk øvelse ute i naturen. I kurset vil det være både underveis og sluttevaluering.

 • Turledelse
 • Turplanlegging
 • Orientering, kart, kompass og veivalg
 • Ledelse, kommunikasjon, sikkerhet og ansvar
 • Turglede og motivasjon
 • Bekledning, utstyr,
 • Mat og drikke
Bergen og Hordaland Turlag kan tilby Turlederkurs for elevgrupper som har ihvertfall noe erfaring med friluftsliv. 
Kurset kan inngå i kroppsøvingsfaget, i valgfagene Natur, miljø og friluftsliv eller Fysisk aktivitet og helse.
Etter kurset har elevene mulighet til å bli aktive i DNT ung som turleder! 


En nyvinning er at vi også tilbyr dette kurset til lærergrupper. Kurset vil da være noe tilpasset lærere og behandle utfordringene som gjelder når man har elever med på tur. Målet med kurset er å gjøre lærere og skoleadministrasjon trygge på å ta elever med ut og skape gode opplevelser. Dette kan gjennomføres for lærergrupper fra en skole eller gjennom påmelding for hver enkelt lærer på kurs som blir satt opp.

Ta kontakt ved ønske om et slikt kurs 

kaspar.oines.skjulhaug(at)dnt.no


Foto: Kristin Oftedal Vinje

Workshop i Friluftsliv

En workshop i Friluftsliv kan tilpasses din skoles behov. Heldag eller halvdags opplegg. Ta kontakt for mer info 

 • Bål
 • Kart
 • Uteskole
 • Sette opp telt/lavvo
 • Leker/aktivitet
 • Naturen som læringsarena
 • 1 time fysisk aktivitet i skolen
 • Tips og triks om utstyr og bekledning

Ta kontakt ved ønske om et slikt kurs

kaspar.oines.skjulhaug(at)dnt.no

Foto: Tor Arne Hitland

Ta kontakt med Kaspar Skjulhaug for å lage avtaler

kaspar.oines.skjulhaug(at)dnt.no eller 40199514

Foto: Sveinung Klyve

Annonse