Hederstegn til frivillige

Bergen og Hordaland Turlag har tre ulike markeringer for vesentlig innsats i det frivillige arbeidet.  Hedersknapp, Æresmedlemskap og Solrenningsprisen.

Hedersknapp og Æresmedlemsskap

Hedersknapp og Æresemedlemsskap blir tildelt hvert annet år og sist i 2018. De som mottar Hedersknapp har gjort en betydelig frivillig innsats i laget over 10 år mens de som mottar Æresmedlemsskap har utvist uvanlig og betydelig innsats for laget over 30 år. 


Retningslinjer og skjema for å fremme kandidater

Kandidater til å motta hederstegn kan sendes inn løpende og registreres i skjema under.  Ved spørsmål, ta kontakt med Trude Iversen, trude.iversen@dnt.no / 91755445

Solrenningsprisen

Solrenningsprisen er en årlig utmerkelse til en frivillig som har gjort en betydelig innsats for Turlaget det siste året.  


Solrenningsprisen er tildelt: 

2021: Tanja Resink (Nordhordland Turlag)

2020: Mari Teigen Varanes (Kvinnherad Turlag)

2019: Gerda Øen (Stord-Fitjar Turlag)

2018: Børge Brundtland (Nordhordland  Turlag)

2017: Nina Sommerfelt-Pettersen (DNT ung Bergen)

2016: Jørgen Varden (Osterøy Turlag)

2015: Arild Halvorsen      (Fjell Turlag)

2014: Else-Karin Leikvoll Gundersen (Seniorgruppen i Bergen)

2013: Thomas Hisdal       (DNT ung Bergen)

2012: Helge Tellevik         (Hyttet og ruter)

2011: Sigrun Haarklau     (Askøy Turlag)

2010: Rita Mathisen         (Byfjellstrimmen)