Historie

Rundemanen i Bergen, mellom 1905 og 1915.
Rundemanen i Bergen, mellom 1905 og 1915. Foto: Lauritz Bekker Larsen

Turistforeningen for Bergens By og Stift ble etablert 17. april 1890 med det formål å legge til rette for tilreisende turister i byen. Stiftet omfattet både Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordfjord.

Turistene kom med dampskip som ankret opp på Byfjorden. Turistene ville oppleve byen, bo på gode hoteller og se vestlandsfjordene. I den første tiden ble det tilrettelagt for opparbeidelse av spaservei til Løvstakken, etablering av hotellfagskole i Bergen, værvarslingen på Vestlandet og bl.a. rideveg mellom Hodnaberg og Botten.


Foreningens første sekretær Kristian M. Bing var en eventyrer som selv ville opp på fjell og bre. Han stiftet sitt eget Bergen Fjellmannalag i 1895. Fjellmannalagets medlemmer var nok de første lokale fotturister.

Vekst

I 1897 fikk Turistforeningen sin første «hytte» Skålatårnet , bygget i 1891, som gave fra oppsitterne i Loen. Foreningen får også konsesjon på kabelbane til Fløien i 1913, senere AS Fløibanen. Interessen for urørt natur og norske fjell vokser utover på 20-tallet og det etableres en rekke overnattingskvarter på Hardangervidda, i Nordhordland, i Kvam og Os. Turistforeningen oppretter egen fotturkomite og skiller ut den kommersielle delen til et eget selskap: Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane, kjent som  TTK.

Historiske bilder fra byfjellene i Bergen

Navneendring

Foreningen endrer navn i 1928 til Bergens Turistforening. Samme år stiftes Kjenn Ditt Land, Bergen, med fotturer som hovedmål. De to foreningene med sammenfallende interesser går i 1936 sammen om å bygge den første selvbetjente hytten;  Skjerjevass i Steinslandsfjellene, området som senere ble døpt Stølsheimen. Året etter starter Kjenn Ditt Land byggingen av hytten Høgabu i Bergsdalsfjellene, innviet i 1938. Nå er hyttebyggingen kommet godt i gang og Bergens Turistforening starter i 1939 reisingen av Stavalihytten på Hardangervidda Vest. Men så kom krigen og hytten kunne ikke innvies før i 1942.

Sammenslåing

De to foreningene Kjenn Ditt Land og Bergens Turistforening fant det etter hvert lite hensiktsmessig å konkurrere. I 1947 slo de seg sammen til en forening: Bergen Turlag. Året etter arrangeres den første 7-fjellsturen i lagets regi. Et arrangement som gjennom årene har utviklet seg til å også omfatte 4-fjellsturen. Populariteten er stor og det er i dag satt en begrensning på 8000 deltakere.

Etter sammenslåingen øker aktiviteten med fellesturer i Stølsheimen, i Bergsdalen, på Folgefonna og Hardangervidda. Lagets påsketurer til Skei  Hotell i Jølster, til Stavali , Hedlo- og Stordalen Fjellstue var meget populære. 

Utover på  1950-60 tallet opphører driften av flere støler og setre hvor Turlaget hadde etablert overnattingskvater. Bergen Fjellmannalag går inn i Turlaget i 1957. Behovet for egne hyttebygg økte. Det kjøpes tomt på Kvamskogen og Jonshøgdi blir bygget. I Stølsheimen reises Norddalshytten. Trimmelinegruppen dannes med formål å utstyre hyttene på en praktisk og trivelig måte.

Kraftutbyggerne viser økt interesse for Stølsheimen. Lagets naturvernutvalg opprettes. Skjerjevass hytten må flyttes grunnet oppdemming og Steinslandstølene legges under vann. Hyttebyggingen fortsetter i Stølsheimen med Solrenningen og Åsedalen. Laget overtar driften av Breidablikk ved Folgefonna (bygget 1893). I 1970 står Alexander Grieghytten ferdig i Bergsdalen.

Fjellsportgruppen etableres i 1964 og Tenturgruppen (senere Ungdomsgruppen) ser dagens lys tidlig på 1970 tallet. Turlagets Årbok, som var gitt ut siden starten ble nå avviklet og medlemsbladet Sti og Varde styrker medlemskontakten 4 ganger årlig.

Klikk her for å skrive tekst.
I dag fremstår Bergen og Hordaland Turlag som en solid folkebevegelse med 26.000 medlemmer, 25 hytter, 14 lokallag, 18 ansatte og ca 100.000 deltakere på lagets turer og kurs. Helene Ødven

Lokallag

I 1974 settes den første hytten Fonnabu opp ved Folgefonna etter å blitt bygget av elever ved Bergen Yrkesskole. Nå starter også et fruktbart samarbeid med Rosendal Turnlags turgruppe. Dette var spiren til fremveksten av lokallag. 1982 starter Odda Turlag som det første lokallaget. Så fulgte Os Turlag. Siden har fremveksten av lokallag under Turlaget vært formidabel og utgjør i dag 14 lokallag som dekker 23 av Hordalands 33 kommuner. Voss, Sveio og Etne er ikke tilsluttet Bergen og Hordaland Turlag. 

Organisasjon

Den Norske Turistforening, Oslo og Bergen Turlag samarbeidet godt siden starten og var begge med i etableringen av Norske Turistforeningers Landsforbund i 1979. I 1988 går DNT og NTF sammen til en forening. Alle landets medlemmer får samme rettigheter på hyttene, får medlemsbladet Fjell og Vidde og DNTs Årbok. I 1985 ble Turlagets pensjonistgruppen (Seniorgruppen) stiftet.

Turlagskontoret hadde holdt til i C. Sunds gate fra tidlig på 70-tallet. I 1991 kjøper Bergen Turlag deler av Tverrgaten 4/6 i Marken og flytter inn i egne lokaler med 4 ansatte og sivilarbeider. Siden er resten av Tverrgaten kjøpt og «Friluftslivets Hus» etablert. Turbutikken har inngang fra gateplan og antall ansatte er økt betydelig. Tillitsvalgte i grupper og lokallag, sammen med frivillige, utgjør en vesentlig del av nedlagte årsverk i alle deler av Turlagets virksomhet.

Barnas Turlag ble opprettet som egen gruppe i Bergen Turlag i 1996.  Året etter vedtas ny organisasjonsstruktur for DNT Landsforeningen, som blir paraplyorganisasjon for alle landets turistforeninger. Barnas Turlag vedtas som overbygning for barne- og familiearbeidet i landets turistforeninger. Bergen Turlag slutter seg til, som landets nest største forening. DNT Ungdom og DNT Fjellsport vokser også frem av dette fellesskapet.

Fylkeslag

Medlemsveksten og tilveksten av lokallag etter år 2000 medførte at Bergen Turlag gradvis ble omorganisert til et fylkeslag. Konsekvensen av dette var at navnet ble endret i 2013, for tredje gang, til Bergen og Hordaland Turlag. Voss Utferdslag samarbeider godt med BHT, men har valgt å stå som et selvstendig lag under DNT. 

Annonse